Hälso- och sjukvård
Sverige först ut med standard för hjärtsäker zon
Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd men bara 500 överlever. I dag publicerar SIS en ny standard för hjärtsäker zon.
Målet är att rädda flera liv >>
22 nya grafiska symboler
i publik miljö
Användning av grafiska symboler förutsätter en gemensam kunskap om vad de står för. Den kunskapen uppstår när samma standardiserade symboler används konsekvent och kontinuerligt.
Nu är standarden uppdaterad >>
Bygg- och anläggning
Standardisering och energianvändning i den byggda miljön
Standardserien SS 24300 ger riktlinjer för hur byggnaders energiprestanda fastställs och energiklassas. 
Navid Gohardani på SIS berättar i tidningen Bygg & Teknik >>
Materialet påverkar miljön mest
Materialet är största miljöboven vid ett nybygge. Men det är svårt att säga generellt hur stor miljöpåverkan är eftersom det beror på hur stor mängd man använder av ett visst material.
Vi frågar Ulf Wiklund på Tyréns >>
Geodata
Statusrapport till metadataprofilen
Den snabba utvecklingen inom geodataområdet de senaste åren har gjort det nödvändigt att tillhandahålla kompletterande information om metadata.
Ladda ned statusrapporten för den nationella metadataprofilen >>
Nordisk workshop om dataproduktspecifikationer
Vi kommer bland annat att få se och höra exempel från olika myndigheter i Sverige och andra nordiska länder om hur de arbetar med dataproduktspecifikationer för några olika verksamheter.
24 november i Stockholm >>
Ledningssystem
Lika struktur på nya ISO 9001 och ISO 14001
Med den nya strukturen för alla ISO:s ledningssystem blir det lättare att arbeta med flera system samtidigt. Nya ISO 9001 och ISO 14001 kommer på svenska i oktober och följer då den nya mallen.
Kommer att effektivisera arbetet med olika standarder >>
Strategiska fördelar med nya ISO 14001
Nya ISO 14001 ställer krav på ett livscykelperspektiv som omfattar större delar av värdekedjans miljöpåverkan. För många företag blir det en fråga om att formalisera befintliga ”best practices”.
Nya miljö- och hållbarhetskrav >>
Maskinsäkerhet
Nytt forum: SIS Maskinsäkerhetsdag
Genom SIS kommitté för maskinsäkerhet har svenska företag möjlighet att diskutera nya krav, standarder och praktisk maskinsäkerhet. I höst kommer SIS satsa ytterligare på maskinsäkerhet genom SIS Maskinsäkerhetsdag.
Välkommen 18 november till Göteborg >>
Skyddsavstånd – nytt arbete startar
Skyddsavstånd har ofta stor betydelse för säkerheten vid en maskin, oavsett om maskinen används i en industriell miljö eller till exempel på ett skogsbruk eller byggarbetsplats.  
Nu ska standarden för skyddsavstånd revideras >>
Allmänna nyheter
Brett stöd för standardisering av HVB-hem
SIS startar nu ett arbete för att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB-hem.
"Det blir ett viktigt verktyg för att lyfta kvalitetsfrågorna" >>
Nu är överföringsformatet XBRL svensk standard
Den nya svenska standarden Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL,
SS 40100:2015, publicerades i början av juli 2015. 
Ladda ned standarden
kostnadsfritt på sis.se >>

Frukostseminarium 23 sept >>

Klassificerings-standarden för hjälpmedel på svenska
SS-EN ISO 9999:2011 är nu översatt >>

Krav på
e-tillgänglighet
Europeisk standard för
e-tillgänglighet vid offentliga upphandlingar inom IT-området finns nu översatt till svenska.
Läs mer här >>

Nya standarder
inom hälso- och sjukvårdsområdet >>

Nya Eurokoder
Ett antal rättelser och tillägg till eurokoderna för stål, betong och aluminium.
Läs mer här >>
ISO 26000 och globalt hållbarhetsarbete

Internationell konferens 20 okt i Stockholm >>

Världens största standarder finns snart i ny version
I mitten av oktober kan du köpa ISO 9001 och ISO 14001 på svenska på sis.se.

Den engelska versionen av ISO 14001:2015 publiceras den 15 sept.
Läs mer här >>

Den engelska versionen av ISO 9001:2015 publiceras den 23 sept. 
Läs mer här >>

Kvalitetslednings-system enligt nya ISO 9001:2015
Aktuella utbildningsdatum >>

Så lyckas du med övergången till nya ISO 14001:2015
Utbildningstillfällen under hösten >>

Seminarium om ledningssystem för tillgångar 
Nu finns SS-ISO 55000 ”Ledningssystem för tillgångar” översatt till svenska!
Seminarium 24 sept i Stockholm >>

Verktyg för
hållbar utveckling
Välkommen till SKA-rådets seminariedag om standardisering i Sverige och Europa.
6 okt i Stockholm >>

Internet of Things – utblick 2015
Seminariedag där vi  förklarar de underliggande effekterna och det praktiska perspektivet kring standardisering inom just området IoT.
Seminarium 26 okt >>