Maskinsäkerhet
Maskinsäkerhet och riskhantering – en guide till hur standarderna hänger ihop
Nu finns två nya tekniska rapporter publicerade som kompletterar den generella standarden för maskinsäkerhet SS-EN ISO 12100:2010 och som förklarar gränssnitten mot andra standarder.
Hjälp för att hitta rätt standard >>
Marknadskontroll av maskiner
Ett av Arbetsmiljöverkets uppdrag är marknadskontroll av maskiner. Det är myndighetens kontroll av att de produkter som släpps ut på markanden uppfyller gällande krav.
Ska garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd >>
Ledningssystem
Sårbart samhälle ska bli säkrare
Samhällets sårbarhet ökar. Ett exempel är ökade risker från effekter av klimatförändringar. Ett annat exempel är skydd av samhällsviktiga verksamheter och viktiga samhällsfunktioner.
Säkerhetsfrågorna samlas under ett paraply i ny ISO-kommitté >>
Ledningssystem
Bygg- och anläggning
Bättre affärer med samverkan
Med en brittisk standard som utgångspunkt arbetar SIS med en internationell standard för samverkan i affärsrelationer. Bakom det svenska initiativet står byggkoncernen NCC.
Var med och påverka nytt ledningssystem >>
Bygg- och anläggning
Ny utgåva av den svenska betongstandarden
Den svenska huvudstandarden på betongområdet ”Användning av EN 206 i Sverige” SS 137003, har nu publicerats tillsammans med en till svenska översatt EN 206.
Snart blir certifiering möjlig >>
Hälso- och sjukvård
Trycksårsprevention – ny standardisering
Ett internationellt standardiseringsarbete för att ta fram standarder för förebyggande av trycksår har inletts.
Ny kommitté hos SIS deltar aktivt i det internationella arbetet >>
Allmänna nyheter
Bättre skydd mot förfalskade läkemedel
Alla som tar något läkemedel vill vara säkra på att läkemedlet är rätt och inte manipulerat på något sätt.
Ny standard för kontroll av ytterförpackningen >>
Nya riktlinjer underlättar personförflyttningar
Nu finns ett nytt verktyg för arbetsgivare och anställda inom hälso- och sjukvården för att förebygga skador vid personförflyttningar. 
Nu är rapporten översatt till svenska >>

Träffa SIS i Almedalen
Vi erbjuder tre egna seminarier >>

Riskhantering för ombyggda maskiner
Tips om vad du ska tänka på vid ombyggnad av en maskin >>

Rätt Säkerhet 2015
Se filmer från dagen >>

Hjärtsäkra zoner
Välkommen till ett lunchseminarium om ny svensk standard för hjärtsäkra zoner,
SS 280000.
9 sept i Stockholm – föranmäl intresse >>

Lättare att
sortera tvätt
Inom kort publiceras en ny utgåva av standarden som underlättar sortering vid tvätterier genom indikering av storlek med sytrådsfärg.
Läs mer här >>

Nya standarder
inom hälso- och sjukvårdsområdet >>

International Conference
ISO 26000 and the global social responsibility agenda
Save the date!
20 okt i Stockholm >>

Tillämpning av  betong-konstruktioner
Ny finns ny utgåva av Betongkonstruktioner – Utförande – Tillämpning av SS-EN 13670:2009, SS 137006.
Se förändringarna i den nya utgåvan >>

Översyn av standarder för livsmedels-förpackningar
Var med och granska  standarderna >>

Nya ordförande
Se nya ordförande i SIS tekniska kommittéer >>

Vill du få kunskap direkt från källan?
Anmäl dig till våra utbildningar och kostnadsfria frukostseminarier i höst.
Här kan du se aktuella datum >>
Nytt nummer ute!

Standard Magazine, nr 2, 2015, har tema Hållbart byggande. Det nya numret finns i din brevlåda från den 15 juni, och även på sis.se.
Läs tidningen här >>

SIS nyhetsbrev juni 2015
Redaktör
Anna-Karin Jansson
08-555 520 25
anna-karin.jansson@sis.se

Med SIS Nyhetsbrev vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år. Citera oss gärna men ange källan.