Ledningssystem
Så behåller du kompetent personal
En internationell arbetsgrupp inom Human resource management håller på att ta fram globala riktlinjer som bland annat ska göra det enklare att anställa och behålla kompetenta medarbetare.
Många företag saknar rutiner för hantering av personalfrågor >>
Ledningssystem
Ett stöd för arbete
i projekt
I de flesta branscher kan klimatet ändras från en dag till en annan och flexibilitet har blivit allt viktigare. Det har bidragit till att fler verksamheter nu föredrar projekt framför traditionellt linjearbete.
Flera nya standarder gör det enklare att lyckas med projekt >>
Hälso- och sjukvård
Minskad risk för felkopplingar av medicinska gaser
Nu revideras den svenska standarden för snabbkopplingar för gasuttag för medicinska gaser.
Säkerställer att rätt gasspecifika kopplingsstycken används >>
Hälso- och sjukvård
Fokus på kliniska perspektivet
Handledning underlätter tillämpning av standarden för ledningssystem inom hälso- och sjukvården och samtidigt även kraven i Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Verktyg för kvalitetsledning inom hälso- och sjukvård >>
Hälso- och sjukvård
Rätt sterilitetsnivå för känsliga produkter
Medicintekniska produkter för engångsbruk som behöver vara sterila, kan ibland förstöras av en steriliseringsprocess.
Var med och påverka ny internationell vägledning >>
Geodata
På remiss: Standard för detaljplaner
Den nya utgåvan av standarden för detaljplaner har ett nytt angreppssätt som gör det enklare att hantera inte bara detaljplaner som följer dagens regelverk. Standarden ska kunna användas både för äldre regelverk och för kommande förändringer i regelverken.
Lämna dina synpunkter senast
16 mars >>
Geodata, Bygg- och anläggning
Effektivare rapportering av byggverksamhet
Sveriges kommuner har skyldighet att löpande rapportera om pågående byggverksamhet till flera olika myndigheter.
Nya riktlinjer för automatiserad rapportering >>
Maskinsäkerhet
Rapport om riskbedömning nu på svenska
Nu finns en vägledning till den grundläggande standarden för riskbedömningar på svenska.
Praktiska tillämpningar av olika metoder för riskbedömning >>
Maskinsäkerhet
CE-märkning mot flera direktiv
Ett CE-märke på en maskin anger att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i de direktiv som är aktuella för maskinen. Vilka maskiner och delar av maskiner ska då CE-märkas och mot vilka direktiv? >>
Allmänna nyheter
Många frågor om molntjänster – nu är begreppen utredda
Molnet är ett begrepp som blivit omtalat under senare år. Men vad innebär olika typer av molntjänster egentligen? En ny standard reder ut de olika termernas betydelse.
Anders Kingstedt är ordförande i SIS kommitté som arbetat med standarden >>
Allmänna nyheter
Ny provningsmetod för hjälmar
Nu tas en ny provningsmetod fram för hjälmars funktion. SIS leder den europeiska arbetsgruppen som utvecklar standarden.
Bättre skydd mot hjärnskador >>
Allmänna nyheter
Ny europastandard för estetisk kirurgi ställer krav på skönhetsbranschen
Standarden ställer krav på kompetens hos dem som utför skönhetsingreppen, deras marknadsföring, riskbedömningar, hantering av komplikationer, klagomål och sekretess. Standarden gäller i 33 europeiska länder.
Definierar kvalitetskrav för branschens aktörer >>
Allmänna nyheter
Enklare att välja rätt personlig fallskyddsutrustning
Personal som utför monterings- och servicearbeten på hög höjd, snöskottare och takläggare är  yrkesgrupper som är utsatta för risker att allvarligt skadas vid fall.
Ny vägledning för val och underhåll av utrustningen >>

Han tar rodret
i SIS
Thomas Idermark
SIS nya VD >>

SIS Seminarium: Innovation och kvalitet i vården
Välkomna 15 april >>

Boka in vårens event om ledningssystem >>

Ny global standard för molnet
Lanseringsseminarium
3 mars >>

Att hantera sin vattenpåverkan
Kostnadsfritt seminarium om nya verktyg och metoder för företag att jobba med sin vattenpåverkan.
12 mars hos SIS >>

Nu startar
skid-VM i Falun
VM-tävlingarna är certifierade som ett hållbart evenemang enligt den internationella standarden ISO 20121.
Fokus på hållbarhet under planeringen >>

Från miljöarbete till hållbarhetsarbete
Ny kurs 23 april >>

Grunderna i kvalitetsledning
Aktuella kursdatum
i mars >>

Skapa ett kvalitetslednings-system
Se kursdatum här >>

Workshop nya
ISO 9001 & 14001 – förändringarna
Se aktuella datum för workshop i mars >>

Mycket nytt inom sjukvårdstextilier
Reviderade standarder för patientkläder och storleksmarkering med sytrådsfärg.
Publiceras inom kort >>

Lakansskydd och hygienunderlägg
Ny svensk standard >>

Nya standarder
Nyligen publicerat inom hälso- och sjukvård >>

Sex möjligheter till kunskapsutveckling
Du kan välja på riskhantering eller produktutveckling och allt däremellan.
Vårens utbildningar inom medicinteknik >>

Välkommen Patrick

Vi hälsar Patrick Lindén välkommen till Stanli,
SIS projektområde för Geodata.
Läs mer här >>

Forum för Geodata
Tema: Samverkande standarder.
23 april i Stockholm >>

CE-märkning av bärande stålkonstruktioner
För dig som behöver kunskap om regler och krav på utförande och CE-märkning av bärande stålkonstruktioner.
Kursdatum i april >>

Rapportering av finansiell information med XBRL
Nytt arbete på SIS >>

Nätverksträff Forum iFörvaltning
Bli inspirerad av talare som delar med sig av sina erfarenheter gällande dokumenthantering, ägarskap och förvaltning av information.
4 mars i Stockholm >>

Jämställd snöröjning
Genom att prioritera vilka vägar som ska plogas först kan snöröjning bidra till jämställdhet.
Nytt tänk hos flera kommuner >>

Nya ordförande
Läs mer här >>

Kostnadsfritt seminarium

Samla dina standarder på ett ställe och säkerställ att du alltid arbetar efter rätt version av din standard.
Frukostföreläsning 
om e-nav >>

Kontinuitets-hantering i praktiken
Kurs 23 april >>

Riskhantering i praktiken
Kurs 18-19 mars >>

SIS Nyhetsbrev februari 2015
Redaktör
Anna-Karin Jansson
08-555 520 25
anna-karin.jansson@sis.se

Med SIS Nyhetsbrev vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år. Citera oss gärna men ange källan.