Bygg- och anläggning
Innovativa metoder för grönt byggande
Hallå där…
… Navid Gohardani, projektledare på SIS och teknologie doktor i byggvetenskap. Du höll ett föredrag om innovativa metoder inom grönt byggande på ISO:s konferens om standardisering och innovation.
Vad pratade du om? >>
Bygg- och anläggning
Hållbar livsmedelsproduktion i städer – nytt arbete på SIS
Med dagens miljöproblem och den ökande urbaniseringen, kommer en hållbar livsmedelsproduktion i städer bli en viktig faktor för att klara både miljömål och konsumenters efterfrågan.
Minimerade utsläpp med stadsodling >>
Ledningssystem
Säkrare hantering av livsmedel – nu revideras standarden
Standarden underlättar för organisationer inom livsmedelsindustrin att försäkra sig om att de har kontroll över de faror som är kopplade till hantering av livsmedel. Det i sin tur leder till säkrare produkter för konsumenter.
Nu revideras standarden för livsmedelssäkerhet >>
Ledningssystem
Nya verktyg för att kommunicera miljöarbete
Många av oss strävar efter att vara miljömedvetna. Tydliga märkningar och verktyg för information underlätter för konsumenter och organisationer att jämföra miljöpåverkan för olika varor och tjänster.
Flera nya ISO-dokument för
tydligare miljökommunikation >>
Hälso- och sjukvård
Förebyggande av trycksår – Intressentmöte
Välkommen på intressentmöte på SIS den 13 januari. Syftet med mötet är att skapa en svensk grupp som deltar i ett internationellt standardiseringsarbete för trycksårsförebyggande material och metoder.
Du kan vara med och påverka standardernas innehåll >>
Hälso- och sjukvård
Medicinska estetiska tjänster får egen standard
I kölvattnet av standarden för tjänster inom estetisk kirurgi som just publicerats, kommer en ny standard för andra typer av estetiska tjänster att tas fram..
Ska hjälpa konsumenterna att göra rätt val >>
Hälso- och sjukvård
Snart på remiss – Kvalitet inom medicinteknik
I början av nästa år kommer den nya utgåvan av kvalitetssystemstandarden för medicintekniska produkter, ISO 13485, gå ut på bred remiss.
En internationell enkät har klargjort behovet av revidering >>
Maskinsäkerhet
Robotar och förarlösa bilar på agendan
En ny arbetsgrupp inom ISO ska utvärdera behovet av en ny standard om samspelet mellan människa--maskin. Målet med standarden är både att minska skador i arbetslivet och att öka produktiviteten i tillverkningsindustrin.
Människors samarbete med robotar är en av de viktiga frågorna >>
Maskinsäkerhet
Maskinsäkerhetsstandarder i Kina
Kinesiska industrin står just nu för en utmaning att kunna möta de krav som vi har inom Europa för maskinsäkerhet, då man vill producera och exportera till EU-länder.
Se hur maskinsäkerhetsstandarder i Kina hänger ihop med internationella standarder >>
Maskinsäkerhet
Maskinsäkerhet i järn- och metallverk
Nu drar ett arbete igång för att se över två viktiga säkerhetsstandarder för järn- och metallverk. Standarderna behandlar säkerhetskrav för varmvalsverk och kallvalsverk, gällande stål och ickemetaller.
Nya tekniska lösningar gör att standarderna ska uppdateras >>
Maskinsäkerhet
Säkerhetsstandard för pressar ute på remiss
Just nu pågår ett arbete att uppdatera de europeiska säkerhetsstandarderna för pressar.
Anpassning för den globala marknaden >>
Geodata
Snart ny standard för detaljplaner
Standarden Geografisk information – Detaljplan – Applikationsschema,
SS 637040, publicerades 2010 och håller nu på att revideras. Den nya utgåvan har ett nytt angreppssätt.
Bygger på Boverkets katalog över planbestämmelser >>
Allmänna nyheter
Pensionstermer för konsumenter
Bra pensionsinformation behövs för att medborgare ska få veta vad deras samlade pension förmodas bli.
Ett gemensamt språkbruk gynnar en effektiv kommunikation mellan parterna och ut till medborgarna.
Nu har SIS, Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring i samarbete med andra aktörer tagit fram ordlistan ”Pensionstermer för konsumenter”, som bygger på standarden SS 40000:2014, Pensionstermer.
Här kan du läsa
"Pensionstermer för konsumenter" >>
Allmänna nyheter
Säker hantering av fasta biobränslen
Användningen av fasta biobränslen ökar runt om i världen. I Sverige ska minst hälften av den energi som används år 2020 ska vara förnybar och komma från till exempel biobränslen.
SIS leder det internationella arbetet med standarderna >>
 
Ny VD på SIS
Thomas Idermark ny VD för SIS >>
 
Rätt Säkerhet 2014
Det bästa från SIS konferens Rätt Säkerhet med de senaste uppdateringarna av standarderna för informationssäkerhet, ISO 27001 och 27002. 
Här finns filmer, bilder och presentationer >>
 
Nya standarder
Nyligen publicerat inom ledningssystem >>
 
Personförflytt-ningar inom hälso- och sjukvården
Nu översätts riktlinjerna till svenska >>
 
Nya standarder
Nyligen publicerat inom hälso- och sjukvård >>

Nya standarder
Nyligen publicerat inom maskinsäkerhet >>
 
Nationella metadataprofilen för geodata
Nu kommer snart ett tillägg >>
 
Skoglig information på engelska
Den svenska standarden för skoglig information,
SS 637009, finns nu översatt till engelska.
Här kan du köpa standarden >>
 
SIS mycket oroliga för att svenska fackspråket hotas
I regeringens budgetproposition för 2015 föreslås att anslaget till Terminologicentrum, där SIS är delägare, ska minskas med drygt 4 miljoner kronor.
Terminologiarbete är viktigt för standarder >>

Tre frågor...
… de två forskarna Niklas Hallberg och Magnus Johansson på Lunds universitet som studerar sambandet mellan strukturerat standardiseringsarbete och konkurrenskraft.
En första pilotstudie är nu klar >>

Nya ordförande
Se vilka kommittéer som har nya ordförande >>
 
Standard Magazine
Håll utkik i ditt postfack. Snart kommer Standard Magazine om bland annat innovationsarbete för mätbara resultat.
Läs mer här >>

SIS Nyhetsbrev december 2014
Redaktör
Anna-Karin Jansson
08-555 520 25
anna-karin.jansson@sis.se

Med SIS Nyhetsbrev vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år. Citera oss gärna men ange källan.