Hälso- och sjukvård
Ny standard ger högre kvalitet i äldreomsorgen
SIS nya kvalitetsstandard för äldreomsorg är den första inom sitt område. Standarden innehåller de krav som idag finns i lagar och föreskrifter inom området.
Utarbetad på uppdrag av
Socialdepartementet >>

sis.se/trygghetskedjan >>
Vägledning för minimering
av luftburen smitta i operationsrum – ny utgåva
Den svenska specifikationen Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav har nyligen publicerats i sin andra utgåva.
Ger vägledning till teknisk utformning av ventilationen i operationsrum >>
Geodata
Till nytta för miljöarbete och samhällsplanering
Nyligen publicerades en reviderad version av den svenska vattenstandarden.
Möjliggör utbyte av geodata om sjöar, vattendrag m m >>
Bygg- och anläggning
SIS startar nytt arbete inom byggkeramik
Inom den europeiska standardiseringen pågår arbete för keramiska byggmaterial. En nystartad svensk kommitté hos SIS är nu med och utvecklar standarderna som tas fram inom området.
Vi välkomnar fler deltagare till arbetet >>
Ledningssystem
Ledningssystem för Facilities Management – nytt ISO-arbete
Facilities Management är en snabbt växande bransch, inte minst på den globala arenan. Befintliga FM-företag växer över lands- och regionsgränser och helt nya företag äntrar marknaden.
Nu lyfts arbetet till internationell nivå >>
Effektiv kompetens-försörjning förenklar vid rekrytering
Med en effektiv kompetensförsörjning blir organisationen attraktiv för såväl medarbetare, kunder och andra intressenter. Organisationen kan öka sin beredskap och förmåga att hantera personalförändringar bättre.
Nu ska standarden revideras - Uppstartsmöte 20 maj >>
Allmänna nyheter
Ny standard för lättöppnade förpackningar
Standarden hjälper företag och upphandlare att ställa krav vid inköp av förpackningar. Kommer bli till stor hjälp för äldre, personer med funktionsnedsättning och konsumenter som upplever att förpackningar är svåra att öppna.
Bygger på Reumatikerförbundets egen märkning >>
Bättre djurskydd målet för nytt projekt inom ISO
En kommitté inom ISO arbetar med nya riktlinjer för djurskydd. Riktlinjerna ska gälla området livsmedelsproduktion.
Det behövs en större samsyn om hur man ska tolka reglerna >>
Rätt ljussättning för museiföremål
Vårt kulturarv är viktigt att både bevara för framtida generationer och göras tillgängligt för alla. Nyligen publicerades europeiska riktlinjer som beskriver lämplig ljussättning av utställningar.
Många standarder på gång för bevarande av kulturarv >>
Hjälp till energibesparing i pumpsystem
Ett problem med pumpsystem är att de ofta förbrukar mer energi för att fungera än de egentligen behöver.
Minskad energiförbrukning och miljöpåverkan med ny standard >>

SIS seminarium
Temat för SIS seminarium den 15 april var innovation och kvalitet i vården. Den nya standarden för äldrevård lanserades och deltagarna bjöds på ett fullspäckat program med talare från riksdagen, från privat och kommunal äldreomsorg, SIS VD Thomas Idermark samt humoristen Karin Adelsköld.
Här kan du se bilder från seminariet >>
SIS verksamhets-berättelse finns här >>

Ny arbetsgrupp inom biobanking
Sverige medverkar i
nytt ISO-arbete inom bioteknik >>

"Aged societies" –Internationellt arbete startar
I framtiden kommer andelen äldre att öka i världen och därmed ställa högre krav på våra samhällen.
Workshop 1 juli >>

Nya standarder
Nyligen publicerat inom hälso- och sjukvård >>

Övergångsplan för ISO 9001:2015
är nu publicerad. Information för certifierade organisationer, certifieringsorgan och andra intresserade. SIS kommitté Kvalitetsledning SIS/TK 304 har varit med och tagit fram övergångsplanen.
Läs mer här >>

Grunderna i kvalitetsledning
Nästa utbildning
18-19 maj >>

Workshop
nya ISO 14001 - förändringarna
8 maj i Stockholm >>

#trygghetskedjan
Med denna kampanj vill vi skapa engagemang och binda ihop aktuella initiativ för kvalitetsarbetet med standarder för offentlig sektor.
Läs mer om äldrestandarden >>

Rätt Säkerhet
Den främsta mötesplatsen inom informations-säkerhet! Här får du svar på de senaste frågorna och hur nuläget ser ut inom området.
27 maj i Stockholm >>

Nya ordförande
Se vilka kommittéer som har nya ordförande >>

Vet du att du kan skräddarsy ditt nyhetsbrev?
Välj inom vilka områden du önskar få nyheter >>

SIS Nyhetsbrev april 2015
Redaktör
Anna-Karin Jansson
08-555 520 25
anna-karin.jansson@sis.se

Med SIS Nyhetsbrev vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år. Citera oss gärna men ange källan.