Maskinsäkerhet, Konstruktion
Nödstoppen räddar liv
Nödstopp är en säkerhetsfunktion för att rädda liv. Enligt maskindirektivet ska nödstoppsutrustning finnas på alla maskiner där funktionen minskar eller undanröjer risken för skador.
Svenska experter är med och reviderar ISO-standarden >>
Maskinsäkerhet, Konstruktion
Nya krav på maskiner från Arbetsmiljöverket
En statlig utredning kring regler för arbetsmiljö har konstaterat att böter inte är det mest effektiva för att upprätthålla nivån.
Arbetsmiljöverket utfärdar sanktionsavgift om inte föreskrift för maskiner uppfylls >>
Geodata
Bevarande av digitala geografiska data
En ny standard kommer att fastställa regler för långsiktigt bevarande av digitala geografiska data.
Var med och påverka innehållet i den nya standarden >>
Geodata
Rapport om webbkartografi
Webbkarttjänster blir allt vanligare, men ibland går de inte helt enkelt att kombinera med andra tjänster. SIS projekt för webbkarttjänster arbetar med alternativ som gör dem mer användbara tillsammans med andra webbkarttjänster.
Här kan du ta del av första versionen av rapporten >>
Geodata
Tre nya termer
SIS fortsätter arbetet med att definiera nyckeltermer inom den nationella infrastrukturen för geodata.
På tur står termerna
metadata, dataprodukt och
objekttypskatalog >>
Ledningssystem
Antal certifieringar fortsätter öka
ISOs årliga statistik visar att certifieringar mot ledningssystemsstandarder fortsätter att öka.
Mest ökar standarden för energiledning >>
Ledningssystem
Ny standard om vattenpåverkan ger bättre jämförelser
Hittills har företag som har velat mäta sin vattenpåverkan använt olika metoder, vilket har gjort jämförelser svåra.
Är baserad på etablerade principer för livscykelanalyser >>
Hälso- och sjukvård
Patientnära analyser standardiseras
Du kan testa dina blodvärden på vårdcentralen, polisen kan utföra drogtest på polisstationen och kanske kan du ta ett kolesteroltest på en hälsokostaffär. Den här typen av patientnära analyser blir allt vanligare i hela världen.
Nu kommer riktlinjer för handhavande av testerna för utförare utanför laboratoriet >>
Hälso- och sjukvård
Nya riktlinjer för lagerhållning och logistik
Nu håller en ny svensk standard på att arbetas fram för lagring och hantering av sterila medicintekniska produkter.
Patientsäkerheten vinner på större tillförlitlighet >>
Allmänna nyheter
Myndigheter ska tala samma digitala språk
Det nya IT-standardiseringsrådet är igång. Det första arbetet handlar om redovisning av finansiell information.
IT-standardiseringsrådet skapar neutral plattform >>
 
Vi skickar ut SIS Nyhetsbrev igen, nu med nyheter om geodata som inte var med i tidigare utskick. Vi ber om ursäkt för om du nu eventuellt får dubbla nyhetsbrev från oss.
 
Vad tycker du?
Just nu genomför vi en besöksundersökning på vår webbplats sis.se. Vi vill gärna ha in dina synpunkter så att vi kan göra ditt besök på sis.se bättre i framtiden. För att delta klickar du på länken nedan.
Tack för din medverkan!
Till undersökningen >>
 
Rättelse om fasta och öppningsbara skydd 
SS-EN ISO 14120 är ännu inte fastställd >>
 
CE-märkning och personcertifiering
Frukostseminarium
6 november >>
 
Nya standarder
Nyligen publicerat inom maskinsäkerhet >>
 
Forum för Geodata
På programmet:
specifikationer för samhällsplanering och byggande, tankar om 3D, om datakvalitet, miljögeodata, innovationer med öppna data samt GIS/geodata i utbildning.
16 okt i Stockholm >>
 
Översyn av standarden för applikations-scheman för väg- och järnvägsnät
Lämna dina synpunkter innan 28 november >>
 
Belägenhets-adresser - Begrepp och principer
Standardförslag på remiss.
Lämna dina synpunkter senast 20 november >>
 
Riskerna med spill ska minimeras
Spill av ämnen som olja och kemikalier som kan orsaka skador sker på många arbetsplatser.
En ny standard är på väg inom området >>
 
Nya standarder
Nyligen publicerat inom ledningssystem >>
 
Träffa SIS på 
Gilla jobbet
Presentation av ny standard för arbetsmiljöindikatorer.
23 oktober på Stockholmsmässan >>
 
Nya standarder
Nyligen publicerat inom hälso- och sjukvård >>
Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar

Ny handbok >>
 
Nytt om vvs- och elinstallationer
Nu kommer utgåva 2 av Bygghandlingar 90 Del 5 - Redovisning av installation behandlar redovisning av vvs- och elinstallationer.
Ny handbok >>

Vilka produkter omfattas av
EN 1090-1?
Företag måste vara certifierade och uppfyllda de krav som finns preciserade i den nya standarden för aluminium- och stålkonstruktioner,
SS-EN 1090-1.
Krav på CE-märkning >>
 
Utförande och
CE-märkning av stålkonstruktioner
Kurs 20-21 november
i Stockholm >>
 
Nya standarder
Nytt inom bygg >>
 
Förbättringar i
e-nav
Läs mer här >>
 
Kontaktcenter
Nu tar vi fram en ny internationell standard för kontaktcenter.
Kostnadsfritt frukostmöte 16 okt >>
Rätt Säkerhet

På SIS konferens, Rätt Säkerhet, får du verktygen som gör att du kan arbeta med ett aktivt säkerhetsarbete, på en nivå som är anpassad till din verksamhet och tillgångar.
Konferens 5 november
i Stockholm >>
 
Nya ordförande
Se vilka kommittéer som har nya ordförande >>
 
SIS leder ISO-kommitté för säkerhetsfrågor
Samhällssäkerhet, skydd mot bedrägerier och privata säkerhetsföretag med internationell verksamhet i högriskområden samlas i ny kommitté.
Ny kommitté för säkerhetsfrågor >>
 
Oberoende Arkivinformations-system
OAIS omfattar ett system för att bevara information och göra den tillgänglig över lång tid - en verktygslåda för ett bättre e-arkiv. 
Kurs 19 november i Stockholm >>
 
Skräddarsy ditt nyhetsbrev
Vi har stuvat om i floran av tidigare nyhetsbrev som var uppdelade på många ämnesområden. Precis som tidigare är det möjligt att välja intresseområden, men urvalet paketeras i ett nyhetsbrev istället för flera.
Läs mer här >>
 
SIS Nyhetsbrev oktober 2014
Redaktör
Anna-Karin Jansson
tfn 08-555 520 25
anna-karin.jansson@sis.se

Med SIS Nyhetsbrev vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år. Citera oss gärna men ange källan.