Allmänna nyheter
Högre livskvalitet för äldre inom särskilda boenden och hemtjänst
SIS har, på uppdrag av Socialdepartementet, sedan i juni 2012 arbetat tillsammans med ett antal aktörer inom äldrevård och omsorg för att ta fram en nationell standard för kvalitet som ska ge en god och värdig äldrevård och omsorg.
Nu på remiss - ny standard med krav på kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten >>
Hälso- och sjukvård
Säkrare arbete med bioriskhantering
Ett av de mest nedladdade dokumenten inom den europeiska standardiseringen ska omarbetas till en ISO-standard.
Stort behov av ledningssystem för bioriskhantering >>
Hälso- och sjukvård
Säkrare ambulanssjukvård när standarder ses över
Det händer mycket inom ambulansstandardiseringen. Både standarden för vägambulanser standarden för transportkuvössystem ska nu revideras.
Påverka arbetet genom att delta i SIS kommitté Armbulandssjukvård >>
Maskinsäkerhet, Konstruktion
Anpassad standard för fasta och öppningsbara skydd
En reviderad standard för fasta och öppningsbara skydd är klar. Standarden är anpassad till det nya maskindirektivet.
Skärpta krav från samhällets sida har format den nya standarden >>
Maskinsäkerhet, Konstruktion
Nytt tillägg 
till standarden för styrsystem
Förutom tillägget som kommer att göra standarden tydligare, börjar nu arbetet med att slå ihop standarden med en elstandard till en global standard.
Ny gemensam arbetsgrupp >>
Ledningssystem
Hållbar IT – bra för miljön och ekonomin
Med ett hållbarhetsperspektiv på IT kan en organisation bli mer effektiv och samtidigt minska miljöbelastningen.
Ny svensk standard hjälper till att se möjligheterna >>
Ledningssystem
Effektiv riskhantering utvecklar verksamheten
Personskador, förlorat förtroende eller ekonomiska förluster - ett företag som inte har en effektiv riskhantering lämnar dörren öppen för problem.
Nya ISO 9001 får tydligare fokus på riskhantering >>
Bygg- och anläggning
Nya standarder för byggnaders energiprestanda
Förändringar är på gång i standardserien SS 24300 som slår fast en tydlig energiklassning av byggnader.
Följer Boverkets regler om skärpta energikrav för flerbostadshus >>
Allmänna nyheter
Ny standard för
naturvärdesinventering
Tusentals naturområden inventeras varje år inför exploateringar av olika slag.
Verkar för den biologiska mångfalden på ett bättre sätt >>
Allmänna nyheter
Bättre omsorg för åldrande befolkning
Gemensam standard för trygghetslarm och teknikstödd omsorg i Europa kommer att öka både säkerhet och livskvalité för många äldre.
Europeiska experter utformar nya riktlinjer >>

Skräddarsy ditt nyhetsbrev
Vi har stuvat om i floran av tidigare nyhetsbrev som var uppdelade på många ämnesområden. Precis som tidigare är det möjligt att välja intresseområden, men urvalet paketeras i ett nyhetsbrev istället för flera.
Läs mer här >>
 
Tillgänglighet kräver standardisering
ISO Guide 71 ger vägledning för att skriva tillgänglighetskrav och rekommendationer i standarder som fokuserar på olika typer av system som människan använder. Nu är nya versionen av guiden ute på remiss.
Seminarium 3 sep >>

Nya krav på operationsrum
Ett seminarium för dig som som arbetar i operationsrummet och som projekterar, upphandlar och förvaltar rummet.
Heldagsseminarium i Lund 26 september >>

Hjärtsäker plats på remiss
Det svenska standardförslaget hjärtsäker plats är nu på remiss. Remisstiden pågår fram till 23 september.
Läs och kommentera förslaget här >>

Nya standarder
Nyligen publicerat inom hälso- och sjukvård >>

Nya ISO 9001
Nu finns nya ISO 9001 för kvalitetsledning på remiss.
Läs och kommentera förslaget här >>

Nya ISO 14001
Nya ISO 14001 för miljöledning är nu ute på remiss bland ISOs alla medlemsländer.
Läs och kommentera förslaget här >>

Användaren försvinner aldrig. Länge leve Användaren!
Varför designar, utvecklar, säljer och köper vi interaktiva system som inte har en hög användbarhet och tillgänglighet?
Kostnadsfritt
frukostseminarium
4 september >>
 
Ledningssystem för verksamhets-information
Utbildning om hur man kan styra och hantera information, både praktiskt och utifrån ett ledningssystems-perspektiv.
17 september i Stockholm >>

Nya ordförande
SIS tekniska kommittéer har nya ordförande >>

Ljudklassning - revidering av nya standarder
Två nya svenska standarder kring ljudklassning revideras Standarderna är SS 25267 och SS 25268 och gäller ljudklassning av utrymmen i byggnader. Revideringen sker för att anpassa standarderna till BBR, Boverkets Byggregler.

Certifierad maskinsäkerhets-specialist
Genom att certifiera dig får du ett kvitto på att du har god kännedom om CE-märkning enligt maskindirektivet. Nu är SIS Förlag ackrediterade för certifierad maskinsäkerhetsspecialist. Höstens datum >>

SIS nyhetsbrev augusti 2014
Redaktör
Anna-Karin Jansson
tfn 08-555 520 25
anna-karin.jansson@sis.se

Med SIS Nyhetsbrev vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år. Citera oss gärna men ange källan.