SIS nyhetsbrev - Skräddarsytt för dig
Välkommen till SIS nyhetsbrev i ny skepnad
Vi har stuvat om i floran av tidigare nyhetsbrev som levde sina liv uppdelade på många ämnesområden. Det är precis som tidigare möjligt att välja sina intresseområden, men urvalet paketeras i ett nyhetsbrev istället för flera. Den som vill hålla sig ajour med standardiseringsarbetet i största allmänhet, behöver förstås inte göra något särskilt val. Vi hoppas att du upplever vår omstöpning av nyhetsbreven som något positivt.
Trevlig läsning!
Här kan du skräddarsy ditt nyhetsbrev >>
Ledningssystem
Hållbart stöd för regioner
Nu får Sveriges kommuner, landsting och regioner en vägledningsstandard som beskriver hur de kan arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor.
Anpassad efter politiskt styrda organisationers speciella behov >>
Ledningssystem
Ta kontroll över riskerna
Säkerhetsrisker, miljörisker och finansiella risker - standarden för riskhantering hjälper organisationer att skapa ett system för hantering av alla typer av risker.
Nu revideras en av ISOs mest använda standarder >>
STANLI
Kommuner samsas om ny
e-tjänst för planerings- och byggfrågor
Detaljplaner är dokument som kommuner tar fram för att reglera användningen av kommunens mark och vatten. Det betyder att varje kommun får ett lapptäcke med detaljplaner av olika ålder, med planbestämmelser som bygger på olika regelverk och tradition och med plankartor framtagna med olika teknik.
Gemensam databas digitaliserar detaljplaner >>
STANLI
”En viktig del av samhällets infrastruktur”
Agneta Engberg, Lantmäteriet, är sedan några månader utsedd till ny ordförande för Stanlis styrgrupp. Agneta arbetar som funktionschef för specifikationer och standardisering på Lantmäteriet.
Nya geodatastandarder underlättar samverkan med intressenter >>
STANLI
Globala diskussioner inom geodata
Den tekniska kommittén Ramverk för geodata, SIS/TK 323, bildades 1990 och utgör en fundamental del i Stanlis verksamhet.
Svenska experter bidrar till det globala arbetet >>
STANLI
Bra koll på vattnet
Sedan 2010 driver Lantmäteriet och SMHI en gemensam samverkan kring hydrografi, det vill säga sjöar, vattendrag och dess flöden. 2013 startades ett gemensamt projekt kallat Hydrografi i nätverk.
Hydrografinätverk för
hela landet >>
Svets
Ny svetsstandard öppnar för nya möjligheter
Nu har den reviderade svetsstandarden SS EN ISO 2553 för svetsbeteckningar blivit publicerad. Anledningen till revideringen var att man ville slå samman ISO 2553 och den amerikanska standarden AWS A2.4. De stora företagen i USA har aldrig infört ISO-standarden och därmed har problem uppstått globalt.
Sverige förelår nytt beteckningssystem >>
Konstruktion, Bygg, Svets
Bärande stålkonstruktioner måste CE-märkas
Från och med den 1 juli 2014 måste alla bärande stål- och aluminiumkonstruktioner CE-märkas. De nya reglerna påverkar både större och mindre tillverkningsföretag.
Märkningen bygger på EU:s regler och tanken är bland annat att underlätta export >>
Bygg
Samarbete över de nordiska gränserna
De nordiska statsministrarna har satt en vision att bli ledande i Europa när det gäller grön tillväxt. Åtta olika initiativ har lanserats, ett av dem är att utveckla gemensamma byggstandarder för de nordiska länderna, som ett bidrag till det pågående europeiska standardiseringsarbetet.
Gemensamma prioriteringar för renovering av byggnader >>
e-nav
Nytt om e-nav
“Nya” e-nav har snart varit ert arbetsredskap i ett år, men utvecklingen av nya funktioner och möjligheter får aldrig avstanna. Framsteg ska vara standard.
Nya funktioner presenteras inom kort >>
Hälso- och sjukvård
Introduktion av kognitiva hjälpmedel
Nu startar ett nytt internationellt standardiseringsprojekt kring hjälpmedel till stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Initiativet till arbetet kommer från Sverige >>
Hälso- och sjukvård
Säkrare sjukhussängar för barn
Flera olyckor med barn i sjukhussängar har skett i Europa de senaste åren. Framför allt handlar det om klämningsolyckor.
Delta i nytt arbete för att undvika framtida olyckor >>
Hälso- och sjukvård
Pre-analytiska processer inom molekylärbiologi
Arbete pågår med att ta fram gemensamma europeiska riktlinjer och kvalitetsäkringssystem för den pre-analytiska fasen för användning bland annat inom molekylär in-vitrodiagnostik.
Nio nya tekniska specifikationer arbetas fram >>
Hälso- och sjukvård
Ny utgåva av Steriliserings-processer
Nu finns Steriliseringsprocesser i ny reviderad utgåva och med nytt namn. SIS kommitté för Rengöring, desinfektion och sterilisering har färdigställt revideringen. Senaste utgåvan av dokumentet kom 2007.
Inkluderar numera SODA-dokumentet >>
 
Ny standard ska göra det enklare att förstå pensionsinformationen
En svensk standard för termer inom pensionsområdet har tagits fram. Syftet är att öka förståelsen av pensionsinformationen, oavsett från vilken aktör informationen kommer.
Förenklat språk ökar förståelsen av pensionsinformationen >>
Tryggare ålderdom med säkra och standardiserade larm
Trygghetslarmen ska göra vardagen säkrare för äldre. Men i samband med den digitala utvecklingen av kommunikationsnät har flera problem blivit tydliga. Den tidigare larmtekniken passar inte ihop med de digitala näten. En europeisk standard ska skapa enhetlighet och trygghet i systemen.
Europeiskt arbete leds av SIS >>
 
Stort intresse för framtiden

Det var många som deltog på SIS Seminarium - Next level den 26 mars på Rival i Stockholm. För dig som inte kunde vara med finns här en film där våra talare delar med sig av några funderingar kring framtiden.
Se filmen från SIS seminarium >>
 
Ledningssystem för kvalitet
Välkommen till SIS på kostnadsfritt frukostseminarium om ledningssystem för kvalitet. Aktuella datum är 23 maj eller 13 juni.
Anmäl dig här >>
 
Workshop informations-säkerhet
Välkommen till workshop om förändringarna i nya ISO 27001 och 27002. Vad är nytt och hur påverkas organisationens ledningssystem för informationssäkerhet?
Anmäl dig här >>
 
Informations-säkerhet för finansbranschen
Kostnadsfritt frukostseminarium den 13 maj om att effektivisera "compliance" inom informationssäkerhet med internationella standarder.
Anmäl dig här >>
 
Nya standarder
Nyligen publicerat inom ledningssystem >>
 
Nya svetsstandarder
Läs mer här >>
 
Nya standarder maskinsäkerhet
Läs mer här >>
 
Nya standarder
Nyligen publicerat inom hälso- och sjukvård >>
 
Nya ordförande
SIS tekniska kommittéer har nya ordförande >>
 
Belägenhets-adresser
Pontus Lyckman är ny projektledare för Belägehetsadresser
SIS/TK 466.
Läs mer här >>

 
Forum för geodatatjänster
Välkommen den 11 juni. Datakvalitet, användning av standarder och öppna data.
Anmäl dig här >>
 
Nya risker kräver ny riskbedömning
När du bygger ihop flera maskiner måste du alltid göra en dokumenterad riskbedömning.
Se hur du riskbedömer maskinlinjen >>
 
Servicerobotar och robotutrustning
Vi har vant oss vid robotar som dammsuger eller klipper våra gräsmattor. Nu finns mer avancerade robotar för vård och rehabilitering.
Påverka arbetet med servicerobotar >>
 
Medicinska informations-system
På önskemål från kund erbjuder vi återigen möjlighet att gå kursen om regelverket och CE-märkning för medicinska informationssystem.
Nytt kurstillfälle till hösten >>
 
Mikrobiologisk renhet i operationsrum
Nu revideras den tekniska specifikationen om mikrobiologisk renhet i operationsrum.
Seminarium 26 sept
i Lund >>

 

SIS Nyhetsbrev maj 2014
Redaktör
Anna-Karin Jansson
tfn 08-555 520 25
anna-karin.jansson@sis.se

Med SIS Nyhetsbrev vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år. Citera oss gärna men ange källan.
 
Twitter Facebook Google Blogger LinkedIn