Informationssäkerhet
Ny lag i fokus på Rätt Säkerhet
Klockan tickar – om mindre än två år träder dataskyddsförordningen i kraft.
Implementeringen tar tid, konstaterar experter vid SIS årliga konferens, Rätt Säkerhet >>
Geodata
Sekretariatet för geodata till Sverige
ISO har beslutat att SIS ska leda standardiseringsarbetet för geodata - digital geografisk information - framöver. 
37 länder deltar aktivt i  standardiseringsarbetet >>
Ledningssystem
Matcha nyanlända och jobb
Tre frågor till Kerstin Littke, konsult med lång erfarenhet av valideringsfrågor inom gymnasie- och vuxenutbildningen. 
Ny standard om validering av individuella kompetenser >>
FAQ om nya ISO 9001:2015
Vanliga frågor om nya utgåvan av kvalitetslednings-standarden ISO 9001:2015 >>

Nästa nyhetsbrev: Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015
Hållbarhet
Stort intresse för naturvärdesinventering
När en kommun ska ta fram en detaljplan, Trafikverket planerar för en ny väg eller det ska byggas ett kraftverk finns tydliga rutiner för hur en arkeologisk utredning ska göras. Däremot när det gäller levande djur och växter har det inte varit lika enkelt.
Ny svensk standard underlättar vid samhällsplanering och upphandling >>
Bygg
Nya regler för areamätning av husbyggnader
Många bostäder visar sig vara felaktigt uppmätta enligt dagens gällande mätregler, vilket kan leda till tvister. Nu revideras den svenska standarden för mätregler >>
Maskinsäkerhet, Konstruktion
Genombrott för additiv tillverkning
Det var proppen ur när det gäller investeringar inom 3D-skrivare eller additiv tillverkning under 2015.
Standarder bidrar till teknikens genombrott >>
Exponentiell tillväxt av tekniken
GKN Aerospace med bas i Storbritannien tillverkar komponenter till flygplan och rymdraketer.
Företaget har utvecklat olika metoder av additiv tillverkning >>
”Robottåget går nu”
Sverige har fått en nyckelroll i den heta, internationella standardiseringen av robotar. Fredric Stany på SIS berättar om arbetet.
”Fler kan bidra med värdefull kompetens” >>
Samlat grepp kring standardisering för Industri 4.0
Den globala standardiseringsorganisationen ISO har startat en strategisk rådgivande grupp som ska se över behovet av standarder för satsningen Industri 4.0.
Tillvaratar den svenska industrins intressen >>
Hälso- och sjukvård
Så får vi kvalitetssäkrad äldreomsorg i hela landet
Variationer i arbetssätt och ambitionsnivåer leder till ojämlikhet i äldreomsorgen. För att åstadkomma en jämn och hög kvalitet över hela landet behöver kvalitetssäkringen bli bättre.
Läs SIS debattartikel publicerad
i Dagens samhälle >>
SIS leder europeiskt arbete inom kvalitet i äldreomsorgen
Nu ska kvaliteten höjas på äldreomsorgen i Europa. En europeisk standard ska tas fram för att säkra en trygg och säker omsorg för äldre.
SIS kommer att leda det europeiska arbetet >>
Vägledning för ökad tillgänglighet –
snart på svenska
Det är först när vi inte kan använda något som vi förstår hur viktigt det är med tillgänglighet.
Internationall guide översätts nu till svenska >>
Nytt arbete – Luftkvalitet på sjukhus
Det finns flera standarder som specificerar krav på ventilation i byggnader för ett bra inomhusklimat. 
Specifika krav för hälso- och sjukvårdsutrymmen >>
Allmänna nyheter
TTIP undanröjer tekniska handelshinder
De transatlantiska förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal, TTIP, ska enligt plan slutföras under 2016. En del av avtalet handlar om att undanröja tekniska handelshinder och enas kring regler och standarder för att underlätta marknadsinträde.
Globala standarder främjar handeln och sänker kostnaderna >>
Hållbar livsmedelsproduktion en ödesfråga
Med en allt snabbare urbanisering och en livsmedelsproduktion som lämnar ett stort ekologiskt fotavtryck är hållbar livsmedelsproduktion i städer en ödesfråga.
En serie standarder för hållbar livsmedelsproduktion i städer >>
Effektivare standarder är prioriterat inom EU
Läs mer om samarbetet med Kommissionen >>
Ny standard skapar affärsmässiga fördelar
Företag och organisationer måste arbeta strategiskt med tillgänglighet, användbarhet och andra områden som sätter människors behov i fokus.
Om den människocentrerade organisationen >>
Mest läst i förra nyhetsbrevet
Din nya arbetskamrat är en robot >>

Kvalitetsledningssystem för medicinteknik
i ny utgåva >>


Kom igång med informationssäkerhetsarbetet >>

Träffa SIS i Almedalen
SIS arrangerar två paneldiskussioner varav en om smarta städer, samt en om digitalisering av svensk industri. Välkomna!
5 juli i Almedalen >>

Terminologi för informations-säkerhet
Enhetlig terminologi i SIS tekniska rapport >>

Grunderna i informations-säkerhet
Nästa kurstillfälle i september >>

Upplev Rätt Säkerhet igen
Här kan du se intervjuer med talarna, ladda ner deras presentationer och se bilder från dagen.
Fördjupad kunskap från Rätt Säkerhet >>

Internationell konferens om energiledning
SIS och Energimyndigheten bjuder in till en kostnadsfri konferens kring standarden ISO 50001 för energiledningssystem.
15 juni i Stockholm >>

Missade du filmerna från
SIS Perspektivdag
Hur ser utmaningarna ut för nya ISO 9001 och
ISO 14001?
Hur hänger ISO 14001 och ISO 14006 ihop med den nya cirkulära ekonomin?
Röster från dagen >>

Hållbar upphandling
enligt ISO 20400
Utbildning hos SIS >>

Allt vanligare med robotar i vården
Från internationellt möte i Gävle >>

Förbeställ
kvalitetsledning för medicinteknik
ISO 13485:2016 
Kommer snart även med svensk översättning -
Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål
SS-EN ISO 13485:2016.
Förbeställ svenska översättningen här >>

Nya standarder
Nyligen publicerat inom hälso- och sjukvård >>

Ledningssystem för hälso- och sjukvården
Seminarium 16 juni i Stockholm >>

e-nav demo
Prova e-nav kostnads-fritt i 14 dagar >>

Regeringen satsar 3 miljoner på internationell standardisering
Stärker svenska aktörers ställning >>

Livsmedels-produktion
i städer
Nu tas standarder fram för att underlätta för hållbar livsmedelsproduktion i städer.
Fyra röster från
SIS seminarium >>

Häng med i
SIS ergonomi-standardisering!
SIS projektledare Björn Nilsson berättar >>
 
Mer om SIS kommitté för ergonomi >>

Nya ordförande
Se nya ordförande i SIS tekniska kommittéer >>

Standarder förutsättning för digitalisering
Se film från
SIS seminarium >>

SIS Nyhetsbrev juni 2016
Med SIS Nyhetsbrev vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år. Citera oss gärna men ange källan.
Här kan du skräddarsy ditt nyhetsbrev >>