Maskinsäkerhet, konstruktion
Nytt arbete startar för tillträde till mobila maskiner
ISOs arbetsgrupp färdigställer just nu standardserien för tillträde till maskiner, en revidering av den befintliga EN ISO 14122- serien. 
SIS söker experter >>
Människa-maskin i samverkan – nya säkerhetskrav
Ett nytt förslag i den internationella kommittén för maskinsäkerhet syftar till att definiera tryckkrafter och kraftgränser när människor arbetar i nära samarbete med maskiner, som till exempel robotar.
Nya krav på säker kontakt mellan människa och maskin >>
Se film om maskinsäkerhet
SIS projektledare Lena Fagervall berättar om allt som är på gång inom maskinsäkerhetsområdet >>
Hälso- och sjukvård
Säkrare
gånghjälpmedel när standarder revideras
Nu börjar en översyn av standarder inom området gånghjälpmedel, till exempel kryckor och rullatorer.
Utvecklingen av hjälpmedel sker relativt snabbt >>
Nya arbeten för ortoser och proteser
Nu ska flera nya standarder för ortoser och proteser arbetas fram inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO.
Arbetet har just börjat – var med och påverka >>
Hälsoriskbedömning av kemikalier
Det ställs krav på hälsoriskbedömningar av kemikalier i olika europeiska regelverk, till exempel Reach, biocidproduktregleringen och växtskyddsproduktförordningen.
Ny standard ställer krav på utbildning >>
Nytt engagemang inom ögonoptik
SIS kommitté Ögonoptik har ett brett ansvarsområde. I kommittén hanteras allt från glasögon, kontaktlinser, oftalmiska instrument och testmetoder till oftalmiska implantat.
Revideringsarbetet börjar för medicinska endoskop >>
Bygg- och anläggning
Provning av betong – revideringsarbete startar
Betong är starkt, men inte desto mindre kan man förr eller senare behöva underhålla, reparera och/eller förstärka betongkonstruktionen.
SIS söker nya experter till revideringsarbete >>
Ledningssystem
Välkommen i hela världen – standard mot mutor
Hittills har företag och organisationer haft en rad riktlinjer och policyer som stöd i arbetet mot korruption. Nu kommer också en certifieringsbar internationell standard
Kommer ge stöd för att förebygga, upptäcka och hantera mutor >>
Se film om förändringarna i nya ISO 9001
Ordföranden för ISOs kommitté för kvalitetsledning berättar om de viktigaste förändringarna >>
Externrevisorn – ta hjälp av en utomståendes blick på organisationen
Den externa revisorn är en opartisk bedömare, som har erfarenhet från många olika organisationer.
"Sträva efter ett öppet samtalsklimat med revisorn" >>
Informationssäkerhet
Molntjänster ska vara flyttbara
I slutet av året väntas ett förslag till en ny standard för molntjänster. Den är inriktad på att molntjänster ska kunna kommunicera och vara flyttbara.
Internationella experter samlades hos SIS >>
Se film om standarder inom informationssäkerhet
Jan-Olof Andersson, Polismyndigheten, om standarderna i ISO 27000-serien >>
Allmänna nyheter
”Standarder en del av vårt varumärke”
Standarder har blivit allt viktigare för oss – inte minst vid export. De är en del av vårt varumärke, säger Eva Löfstrand, chef för ledningssystemen på SCA Forest Products. 
De områden som omfattas av standarder blir allt fler >>
Vi utvecklar Sveriges konkurrenskraft
Erik Eklund är ny medlemsansvarig på SIS, och kombinerar uppdraget med att vara chef för omvärldsbevakning och dialog.
SIS har öppnat upp för fler att delta i arbetet med standarder >>
Tre frågor till ...
Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor.
Varför är det viktigt med ett frihandelsavtal mellan Europa och USA? >>
Mest läst i förra Nyhetsbrevet
Tydlig fordonsinformation viktig för räddningstjänsten >>

Skydda barnen med nya
”barnsäkerhetsbibeln” >>


– Standard för e-cigaretter på väg >>

– 5 perspektiv på socialt ansvarstagande >>

Du vet väl att du kan skräddarsy ditt nyhetsbrev?
Här gör du dina val >>

SIS Seminarium:
Svensk industri 4.0
Kostnadsfritt seminarium om standardisering som verktyg för innovation och ny teknologi.
13 april i Stockholm >>

SIS Perspektivdag

Ökad lönsamhet och bättre styrning med nya ISO 9001 och ISO 14001.
26 april i Stockholm - Boka din plats idag >>

Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundkurs
Aktuella kursdatum >>

Fler utbildningar inom maskinersäkerhet, svets och bygg >>

Aktuella standarder
Nödstoppsutrustning - Konstruktionsprinciper

Konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd >>

Säkerhet - Svarvar >>

På remiss:
Transport av kuvöser
Framgångarna för svenska experter i arbetet med att göra transporter av nyfödda barn i kuvöser säkrare gick att läsa i SIS Nyhetsbrev i oktober. Nu finns förslagen på remiss: 
Del 1: Krav på
gränssnitt >>

Del 2: Systemkrav >>

Nya standarder
Nyligen publicerat inom hälso- och sjukvård >>

Regelverket för medicintekniska produkter
Nästa kurstillfälle
7-8 april i Stockholm >>


Fler utbildningar inom medicinteknik >>

Remisseminarium
Arbetsmiljö-ledningssystem
Var med och påverka innehållet i den nya standarden ISO 45000 för arbetsmiljöledningsystem. 14 mars i Stockholm >>

Systematiskt omvärldsarbete
Ett nytt krav i nya
ISO 9001 och ISO 14001.
Frukostmöte 19 februari i Stockholm >>

Förslag mot mutor
Ta chansen att kommentera förslaget till ny internationell standard för ledningssystem mot mutor.
På remiss till 7 mars >>

Ledningssystem för affärsrelatio-ner i samverkan
Nytt standardförslag på remiss >>

Validering av individuell kompetens
På remiss till 4 april >>

ISO 14001 för små och medelstora företag

Ny utgåva av populär handbok >>

ISO tar sig an monetär värdering av miljöpåverkan
Det första ISO-mötet kring monetär värdering av miljöpåverkan och naturresurser hölls nyligen i Göteborg. I samband med med mötet hölls även ett frukostseminarium, se presentationerna här.
Bengt Steen, Chalmers, ordförande >>
Ian Dickie, EFTEC >>

Aktuella standarder
Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration >>

Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration - Verifiering >>

Utbildning:
Grunderna
i hållbarhet
25 april i Stockholm >>

Utbildningar inom hållbarhet >>

Fler utbildningar inom ledningssystem >>

Aktuella projekt inom hållbarhet
Läs mer om SIS kommittéer inom hållbarhetsområdet >>

Aktuella standarder
Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi >>

Standardpaket nya ISO 9000 och ISO 9001 -
Du sparar 595 kr >>


Kundtillfredsställelse -  Behandling av klagomål inom organisationer >>

Utbildning:
Kvalitetslednings-system enligt nya ISO 9001:2015
Aktuella kursdatum >>

Fler utbildningar inom ledningssystem >>

Utbildning:
Grunderna
i informations-säkerhet
Nästa kurstillfälle
6-8 april >>


Fler utbildningar inom informationssäkerhet >

Aktuella publikationer
Terminologi för informationssäkerhet >

Utredningsmetoder för incidenter >>

Analys och tolkning av digitala bevis >>

Svensk industri kan ta tätposition med hjälp av standardisering
Om strategin för nyindustrialisering >>

Kvalitetssäkring av naturvärdes-inventering
Seminarium 9 mars i Stockholm >>

StandarDays
Utbildning om europeisk standardisering.
17-18 mars i Bryssel >>

SIS Nyhetsbrev februari 2016
Med SIS Nyhetsbrev vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år. Citera oss gärna men ange källan. Du kan skräddarsy och anmäla dig till nyhetsbrevet på sis.se.
Här kan du skräddarsy ditt nyhetsbrev >>