Hälso- och sjukvård
Kvalitetsledningssystem för medicinteknik i ny utgåva
Den nya standarden SS-EN ISO 13485:2016 är ett verktyg som underlättar för tillverkare att upprätthålla kvalitet och säkerhet och eliminera risker.
Här kan du se förändringarna i nya utgåvan >>
Medicintekniska engångsprodukter med tillfredsställande renhetsgrad
Det finns produkter som inte kan steriliseras. Det kan bero på att något av de material som ingår i produkten är känsliga för traditionella steriliseringsprocesser.
Nu tas en internationell vägledning fram för tillfredsställande renhetsgrad >>
Standarder vid export och innovation
Se film om fördelar med att använda standarder >>
Ledningssystem
Bioekonomin växer med nya standarder
I år publiceras ett pärlband med standarder för biobaserade produkter som kommer att vara viktiga för vår omställning till ett fossilfritt samhälle.
Hör Maria Gustafsson berätta om aktuella standarder >>
Mål låter enkelt, men tänk ett extra varv innan du sätter dem
Sätt mål. Se till att de är mätbara och realistiska. Ibland låter det nästan banalt enkelt när diskussioner handlar om att sätta mål.
Ta del av Marcus Ihres tips för realistiska mål >>
Informationssäkerhet
Kom i gång med informations-säkerhetsarbetet
Många verksamheters värde består idag i allt större utsträckning av information. ISO 27000-serien hjälper till att förbättra den interna informationssäkerheten.
Jan-Olof Andersson tipsar om framgångsfaktorer >>
Maskinsäkerhet, Konstruktion
Styrsystem för maskiner – ny global standard ute nu
Mer användarvänlig utformning och en förenklad metod för att bedöma prestandanivå.
Om nyheterna i den uppdaterade globala standarden >>
Bygg- och anläggning
BIM förändrar byggbranschen
BIM står för Building Information Modelling och handlar om att använda information om byggnader på ett systematiskt och konsekvent sätt genom hela byggnadens livscykel.
Utvecklingen av BIM-standarder går snabbt framåt >>
Geodata
Ny utgåva av detaljplanstandarden
Standarden anger på ett formellt och tekniskt sätt hur gränser, områden, användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser i detaljplaner ska XML-kodas.
Utgår från Boverkets allmänna råd om planbestämmelser >>
Nya riktlinjer om webbkarttjänster
Webbkarttjänster blir allt vanligare, men ibland går de helt enkelt inte att kombinera med andra liknande tjänster. SIS projekt för webbkartografi arbetar med lösningar på det problemet.
Den första delen i en serie rapporter är nu klar >>
Allmänna nyheter
Lättare att uppfylla säker tillverkning av livsmedelsförpackningar
En ny teknisk specifikation beskriver krav på grundförutsättningar för säker tillverkning av livsmedelsförpackningar och är en del av certifiering mot FSSC 22000-standarden.
Nu finns svensk översättning av dokumentet >>
Din nya arbets-kamrat är en robot
En ny generation robotar tar plats både i industrin, inom vården och i hemmet. Robotarna är ganska små och inte så starka, kan arbeta bland människor och utföra uppgifter tillsammans med och för dem.
Sverige driver det internationella arbetet för robotik >>
Mest läst i förra Nyhetsbrevet
Molntjänster ska vara flyttbara >>

"Standarder är en del av vårt varumärke" >>

Välkommen i hela världen - Standard mot mutor >>
Vi beklagar att det förekom fel i gårdagens nyhetsbrev. Här kommer en ny korrigerad version.

SIS seminarium 2016

Kostnadsfritt seminarium om teknikutveckling, innovation och standardisering.
13 april i Stockholm >>

SIS Perspektivdag

Ökad lönsamhet och bättre styrning med nya ISO 9001 och ISO 14001.
26 april i Stockholm >>

Standarder för ett tillgängligt Europa
Seminarium 22 april
hos SIS >>

Regeringen stödjer SIS arbete
Regeringen bidrar med medel för att utveckla nationella standarder avseende kvalitetsäkring av verksamhet inom LSS och HVB-hem.
Kvalitetssäkring inom vård och omsorg >>
#Trygghetskedjan >>

Nytt arbete om operationsplagg
En ny svensk standard om operationsplagg håller på att utarbetas. Den kommer att specificera mått, utförande och andra krav på operationsblus, -byxa och -huva. Kommittén Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332, håller just nu på att låta sy upp provplagg.
Läs mer om kommitténs arbete här >>

Kvalitetsledning inom vården
Den 16 juni anordnar SIS ett kostnadsfritt seminarium där vi berättar om hur kvalitetslednings-standarderna SS-EN 15224 och SS-EN ISO 13485 hänger ihop.
Föranmäl dig här! >>

Nya standarder
Nyligen publicerat inom hälso- och sjukvård >>

Se film om maskinsäkerhet
Hör SIS projektledare berätta om aktuella standarder >>

Kartdagarna 2016
Deltagare från Webbkartografi, SIS/TK 570, bidrar med tre föredrag på temat webbkartografi/digitala kartor.
26-28 april i Gävle >>

Relevanta standarder för geodata – en vägledning
Modellera, specificera, producera, koda, bearbeta, lagra, söka, beskriva, utvärdera, tillgängliggöra och tillämpa. Det finns standarder för allt man vill göra med geodata. En ny vägledning hjälper dig att hitta rätt.
Hjälp att orientera 
bland standarderna för geodata >>

"ISO 26000
basic training materials"
Nytt internationellt utbildningsmaterial om ISO 26000 och användningen av standarden.
Ladda ner kostnadsfritt här >>

SIS finns på plats på Panndagarna
12-13 april i Karlstad >>

Rätt Säkerhet

Den främsta mötesplatsen inom informationssäkerhet.
26 maj i Stockholm >>

Internationell konferens om energiledning
SIS och Energimyndigheten bjuder in till en kostnadsfri konferens kring standarden ISO 50001 för energiledningssystem som nu revideras.
15 juni i Stockholm >>

Ny utgåva av skoglig information
Kommer att översättas till engelska >>

IT-standarder för lärande
Denna vägledning underlättar för utvecklare, leverantörer, beställare, strateger och andra som arbetar med digitala lärresurser.
Ny utgåva >>

Nya ordförande
Se nya ordförande i SIS tekniska kommittéer >>

SIS årsredovisning 2015
Här kan du läsa årsredovisningen >>

SIS Nyhetsbrev april 2016
Med SIS Nyhetsbrev vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år. Citera oss gärna men ange källan. Du kan skräddarsy och anmäla dig till nyhetsbrevet på sis.se.
Här kan du skräddarsy ditt nyhetsbrev >>