SIS Nyhetsbrev
Dela:
 
 
 
 
September 2017
 
 
 
Fördelarna med att delta i standardisering
 
 
Vill du hålla dig uppdaterad om branschutvecklingen och få en möjlighet att påverka? Fördelarna med att delta i SIS standardiseringsarbete är många anser Jonas Ferm, processingenjör på Galderma som deltog på SIS Metallseminarium i våras.

Läs hela intervjun >>
 
Så jobbar de för hållbara inköp
 
 
Arbetar din organisation konsekvent med hållbarhet? Den nya standarden Vägledning för hållbar upphandling, SS-ISO 20400, kan vara ett verktyg för att integrera inköp i hållbarhetsarbetet.

Läs hela artikeln >>
 
Design för Alla – breddar gruppen användare
 
 
En förpackning som inte går att öppna, en obegriplig bruksanvisning eller en otillgänglig webbtjänst. Det finns kundgrupper som inte får tillgång till, förstår eller kan använda produkter som erbjuds. I ett förslag till en ny europeisk standard kan organisationer skaffa sig vägledning för att integrera Design för Alla i sin verksamhet. Lär dig mer på SIS frukostseminarium.

Läs mer och anmäl dig >>
 
Samverkan ger bättre krisberedskap
 
 
Vi behöver ett tryggt, säkert och fungerande samhälle. Den 21 september bjuder SIS i samarbete med MSB in till ett gemensamt event för att diskutera samhällssäkerhet, krishantering och betydelsen av standarder för krav på ledning och samverkan. Läs en intervju med Magnus Winehav vid Nationella risk- och frågebedömningen på MSB och anmäl dig till seminariet.

Läs mer och anmäl dig >>
 
Debatt: "Plast är bra – om den hanteras rätt"
 
 
Plaster som hamnar i naturen påverkar både miljön, hälsan och ekonomin. Det senaste skräckexemplet kan hämtas från Henderson Island, där 17 ton plast har flutit iland. Men istället för att stirra oss blinda på problemen, låt oss fokusera på lösningar. SIS, Swedish Standards Institute och RISE tar i en debattartikel i Ny Teknik upp fem insatser som behövs för en hållbar plastanvändning.

Läs hela artikeln >>
 
SIS gör förstudie i La Paz
 
 
I juni var Carina Svensson som jobbar med internationellt utvecklingsarbete på SIS i La Paz i Bolivia. Syftet var att få till stånd ett långsiktigt samarbete med den nationella organisationen IBNORCA. Mötet har föregåtts av ett omfattande arbete med att bland annat skriva in standardisering i den politiska strategin för svenskt utvecklingssamarbete med Bolivia.

Läs mer om arbetet >>
 
SIS vill se fem åtgärder för högre kvalitet och säkerhet på apotek
 
 
SIS, Swedish Standards Institute har lämnat sitt remissvar till regeringen på utredningen SOU 2017:15 som handlar om kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. "Vi bedömer att standarder kan bidra till stärkt kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Ett av våra förslag är ett särskilt kvalitetsledningssystem för apotek", säger Thomas Idermark, VD SIS, Swedish Standards Institute.

Läs mer >>
 
Arvet efter Rosling lever vidare i klassrummen
 
 
Professor Hans Rosling kämpade för en bättre och hållbar värld baserad på kunskap. Hans vision lever vidare och nu sprids hans pedagogik även i skolor världen över. Det sker bland annat genom kunskapscertifiering enligt Gapminders test, som består av tolv grundfakta om världen alla borde känna till.

Läs mer >>
 
Hög tid att implementera
nya ISO 13485
 
 
Ledningssystemet för medicintekniska produkter, ISO 13485, har reviderats. Nu är det hög tid för användare att uppdatera systemen - den gamla standarden slutar gälla i mars 2019.

Läs intervjun med Karin Andresen >>
 
Debattreplik: "Efter ett startskott kan vi driva standardiseringen"
 
 
Dan Nilsson, standardiseringschef, vård och omsorg på SIS, svarade i Dagens Medicin på en debattartikel.  "Vi ser möjligheten att tillsammans med branschen ta fram specifikationer eller standarder för hur kvalitetsregister ska utformas för att höja kvaliteten och öka möjligheterna till samkörning av register."

Läs hela artikeln >>
 
Delad data nyckel till världens miljömål
 
 
Information om allt från havsströmmar till vindhastigheter är avgörande för världens miljömål. Nu arbetar Lantmäteriet med flera internationella projekt för att göra geodata mer tillgängligt för den typen av livsviktiga analyser.

Läs mer >>
 
SIS på välbesökt seminarium om antikorruption i Almedalen
 
 
Det nya ledningssystemet mot mutor är ett bra hjälpmedel för att få överblick över affärsrelationerna och identifiera risker för korruption. Det sa SIS expert Marcus Ihre på KPMG:s antikorruptionsseminarium i Almedalen i somras.

Läs mer >>
 
Samverkan hjälper NCC 
renovera hållbart
 
 
 
Livsmedelssäkerhet - ny standard för alla aktörer i kedjan
 
 
 
Samverkan i affärsrelationer
 
 
 
Standardiseringsarbete drar igång för att höja kvaliteten på snabbtester för droganalys
 
 
SIS, Swedish Standards Institutes nystartade standardiseringskommitté för snabbtester för droganalys har haft sitt första möte. Kommitténs uppdrag blir bland annat att utforma kvalitetskrav som ett stöd till exempel vid upphandling, göra anvisningar för olika typer av analysutförare och annat för att få ett säkert och strukturerat användande av dessa tester.

Läs mer>>
 
 
 
 
World Standards Day 2017
 
Den 14 oktober varje år har standardiseringen i världen en egen dag! Då hyllar alla medlemmar i ISO, IEC och ITU de experter som bidrar till nya frivilliga, smarta lösningar för framtiden. I år på temat ”Make cities smarter”.
 
 
 
 
Save the date
Höstens ordförandeträff
 
Den 9 november 2017 kommer höstens ordförandeträff hållas på SIS. Inbjudan och mer information kommer snart. En nyhet på programmet är utbildning för nya TK-ordföranden.
 
 
 
 
Byggbranschen är redo för samverkan – dra nytta av nya SS-ISO 44001!
 
Den som arbetar systematiskt med samverkan blir bättre på det än de som inte gör det. SIS bjuder därför in till ett kostnadsfritt seminarium. Seminarium 8 september >>
 
 
 
 
Förebygg arbetsoförmåga 
 
Just nu inleds arbetet med att utveckla en svensk standard för ledning av arbetsplatsers arbete med att förebygga arbetsoförmåga och att hantera rehabiliteringsprocessen.
Intressentmöte 21 september >>
 
 
 
 
Trafikanordningar för oskyddade trafikanter
 
Nu startar ett arbete för att skapa svensk standard inom området för trafikanordningar för oskyddade trafikanter.
Intressentmöte 29 september >>
 
 
 
 
SIS Rätt Säkerhet 7 november 2017
 
Vi har ett fullspäckat program med några av Sveriges främsta experter som rustar dig inför GDPR.
Rätt Säkerhet 7 november >>
 
 
 
 
Höstens kostnadsfria frukostseminarier:
Låt standarder bli ett effektivt arbetsverktyg
 
Vid sex tillfällen från Luleå i norr till Malmö i söder går vi igenom en standards uppbyggnad, vad du bör tänka på och vilka verktyg som idag finns på marknaden för att underlätta användandet. Du möter oss i:
- Linköping den 24 oktober
- Stockholm den 26 oktober
- Göteborg den 6 november
- Luleå den 9 november
- Malmö den 14 november
- Örebro den 23 november
För mer info och anmälan >>
 
 
 
 
Fyll på med kunskap, boka höstens utbildningar.
 
 
Boka  
 
 
 
 
Intern revision - Grundkurs
 
Internrevisorns roll är viktig för att planera, driva och genomföra arbetet med revisionerna. På den här tvådagars utbildningen lär du dig att planera, utföra och rapportera en internrevision av ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Datum och anmälan >>
 
 
 
 
SIS startar Standardpodden
 
I höst startar SIS en podcast om standarder. Marcus Ihre, som är standardiseringschef för miljö och hållbar utveckling på SIS, bjuder in gäster och delar med sig av tips och fördjupad kunskap om hur organisationer kan ta hjälp av standarder för verksamhets-utveckling. I somras sändes ett första pilotavsnitt om hur man gör en smidig övergång till nya ISO 14001.
Lyssna på avsnittet här >>
 
 
 
 
Mathias Lundin får internationell utmärkelse
 
Under International Institute of Welding, IIW:s årmöte i Shanghai i juni fick Svetskommissionens vd Mathias Lundin ta emot "The Thomas Medal"  för insatser inom  internationell standardisering.

Grattis Mathias!
 
 
 
 
Dags för publik remiss
 
Ta del av standardförslaget inför ny utgåva av energiledningssystemstandarden ISO 50001 och kom med input.

Länk till förslaget >>
 
 
 
 
Earth-moving machinery
 
ISO 20474:2017 Earth-moving machinery – Safety, en standard i 13 delar har blivit publicerad. Den här standarden är den globalt viktigaste inom säkerhet för anläggningsmaskiner. Arbetet med att utveckla de 13 delarna har drivits under flera år med svenskt sekretariat representerat av projektledare Herman Leufstadius. 
 
 
 
 
Nya ordföranden
 
Läs mer om de nya ordförande i SIS Tekniska kommitteér.

Jens Larsson TK 117 >>
 
 
   
 
Mest lästa artiklar:
Spacer
 
 
 
   
 
Mest sökta standarder:
Spacer
 
 
 
 
 
 
Följ oss på:
 
 
 
Spacer