SIS Nyhetsbrev
Dela:
 
 
 
 
Augusti 2018
 
 
 
Certifiering – så funkar det
 
 
Certifiering betyder godkänd revision. Genom att certifiera sig mot en standard visar du att din organisation uppfyller kraven i den standarden. Certifieringen kan gå till på olika sätt. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om certifiering och ackreditering.

Läs mer >>
 
Synkade e-fakturor underlättar affärer inom EU
 
 
Nu blir det enklare för företag att göra affärer inom EU. En ny lag och en ny standard innebär att all offentlig verksamhet inom EU börjar bygga sin fakturahantering på en gemensam grund.

Läs hela artikeln >>
 
Så kvalitetssäkrar du rekryteringar
 
 
En standard som fungerar som ett riktmärke och en måttstock för långsiktig och smart rekrytering. Mercuri Urval har erfarenhet av nyttan med att använda standarden för bedömningstjänster vid rekrytering och verksamhetsutveckling - bättre resultat för både kandidater, chefer och organisationer.

3 frågor till Robin Karlestedts >>
 
Studie om standarders inverkan på de nordiska ekonomierna
 
 
I studien ”The Influence of Standards on the Nordic Economies” har man tittat på hur ett ökat användande av standarder påverkar den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna. I studien deltog
1 179 nordiska företag i olika branscher med tidigare erfarenhet av användningen av standarder.


Läs rapporten >>
 
Ageing Society – nu krävs nytt tänk
 
 
Ageing society är ett aktuellt begrepp inom den internationella standardiseringen. Nu påbörjas arbetet med standarder som ger oss vägledning i hur samhället kan anpassas till den ökande andelen äldre medborgare. Vi ber Alexandra Antoni, projektledare på SIS, berätta om vad som är på gång.

Läs mer >>
 
SIS styrelseordförande: Standarder gynnar samhällsutvecklingen
 
 
Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, är sedan 2017 ordförande för SIS styrelse. Här berättar han om hur standarder gynnar samhällsnytta, svensk handel och export.

Läs hela artikeln >>
 
Säkrare lek i lekparkerna – och lika roligt!
 
 
Lekplatser som främjar barns leklust och behov av fysiska utmaningar, och samtidigt är säkra. Den europeiska standardsamlingen för lekredskap och lekplatser har reviderats. ”Det går att göra lekplatser både säkra och roliga”, säger Janne Wahlstedt, SIS kommittéordförande för lekredskap och lekplatser.

Läs mer >>
 
Sara Riggare för delaktighet och digitaliserad vård
 
 
När forskarvärlden inte tog hennes patientperspektiv på allvar bestämde hon sig för ett nytt angreppssätt — egen forskning. Nu driver Sara Riggare frågor om hur delaktighet och digitalisering kan göra ­sjukvården bättre.

Läs hela intervjun >>
 
Tetra Paks hållbara väg framåt
 
 
Tetra Pak vill ligga i framkant i hållbarhetsarbetet. Företaget var exempelvis först i världen med skruvkorkar av växtbaserad plast i förpackningar. När EU skärper kraven i det nya förpackningsdirektivet är de med och reviderar innehållet i de standarder som beskriver hur branschen ska gå till väga för att klara kraven.

Läs intervjun med miljödirektör Erik Lindroth >>
 
SIS får stöd av Energimyndigheten till standardisering inom ljus och belysning
 
 
Energimyndigheten har beviljat stöd till SIS för att säkerställa att relevant forskning och vetenskap tas i beaktning vid revideringen av den europeiska standarden för inomhusbelysning. Totalt handlar det om stöd över 3,5 år till en summa av högst 1 910 000 kronor.

Läs mer >>
 
Dom fick pris -
Årets ordförande och kommitté  
 
 
SIS har utsett Årets standardiseringskommitté och Årets kommittéordförande. "Alla våra ordförande och experter i standardiseringsarbetet är viktiga och gör ett fantastiskt jobb", säger Thomas Idermark, SIS vd.

Läs mer om priserna och se motiveringarna >>
 
Medicinturism får global standard
 
 
Medicinturismen ökar globalt och Sverige har något att erbjuda. Vi tittar närmare på vad medicinturism är och vad nyttan med en standard på området kan vara.

Läs artikeln >>
 
Kvalitetssäkring av hälsoappar – arbete pågår
 
 
Nu har startskottet gått för SIS standardiseringsarbete för kvalitetssäkring av hälsoappar. Arbetsgruppen består av experter från landsting, myndigheter och näringsliv. Arbetet kommer att ske inom ramen för uppdraget som SIS kommitté för hälso- och sjukvårdsinformatik har.

Läs artikeln >>
 
Sigtuna satsar på Äldrestandarden
 
 
Som första kommun i Sverige har Sigtuna börjat arbetet med att implementera nya Äldrestandarden i hela sin organisation. "Vi vill ligga i framkant när det gäller äldreomsorgen", säger Lena Bjuhr-Erngren, kvalitetschef i Sigtuna kommun.

Läs hela artikeln >>
 
Händer i standardiseringen: Europeiska arbetsgrupper möts i Stockholm
 
 
Två spännande arbetsgruppsmöten för utveckling av standarder för vården hålls i SIS lokaler i oktober. Det handlar dels om den europeiska arbetsgruppen CEN/TC 205/WG 15 Wound dressings, som bland annat tar fram en ny europeisk standard för antimikrobiella förband (EN 16756). Dessutom har de svenska kommittédeltagarna i SIS/TK 527 Renhet i operationsrum bjudit in den europeiska arbetsgruppen CEN/TC 156/WG 18 Ventilation in hospitalstill.

Läs mer om de här arbetena - vi välkomnar fler deltagare! >> 
 
Snart kommer standard för ekodesign
 
 
Miljövänliga produkter handlar om mycket mer än smart återvinning. Snart kommer en ny standard för hur företag rent praktiskt ska producera hållbara varor och tjänster som omfattar hela livscykeln – från idé till avveckling.

Läs intervjun med Mattias Lindahl >>
 
Nya standarder för utförande av stålkonstruktioner
 
 
En ny utgåva av SS-EN 1090-2 för utförande av stålkonstruktioner har publicerats. En ändring i den nya utgåvan är att kraven för utförande av konstruktioner av tunnplåt och kallformade profiler tagits bort. Utförande av konstruktioner av tunnplåt och kallformade profiler av stål finns nu i en ny standard i SS-EN 1090-serien, SS-EN 1090-4.Standarderna är publicerade i engelsk utgåva. Svenska utgåvor kommer under hösten.

För mer information >>
 
Ta reda på allt om Eurokoder
 
 
Europastandarderna för bärverksdimensionering - Eurokoderna - samordnar ländernas beräkningsregler och kravnivåer. De är en förutsättning för en effektivt fungerande internationell byggmarknad och ett medel för att nå ett framgångsrikt konstruktionsarbete. SIS tillhandahåller genom ett avtal med Boverket alla eurokoder kostnadsfritt.

Mer information >>
 
Geodatastandarder kostnadsfritt
 
 
Via ett unikt avtal med Lantmäteriet kan du som är verksam i Sverige få tillgång till standarder inom geodataområdet.

Mer information om webbtjänsten >>
 
 
 
 
 
Ny teknisk kommitté
 

Automatisk datafångst (AIDC), Sakernas internet (IoT), Artificiell intelligens (AI), Big data och Molntjänster (Cloud) är stora ämnesområden. Det finns tydliga gränser men även frågor som överbryggar dessa. Nu samlar SIS ihop kunskap kring detta i en ny teknisk kommitté.
Läs mer om SIS/TK 611 >>
 
 
 
 
 
Seminarier på gång

 
Ny standard för elektroniska fakturor vid offentlig upphandling
Kostnadsfritt frukostseminarium på SIS.
3 september, Stockholm >>


Etisk kompass för AI
- hur ser den ut?

Kostnadsfritt frukostseminarium i samarbete med Veckans Affärer.
7 september, Stockholm >>


Digital kvalitetssäkring av stålkonstruktioner
Tillsammans med Stålbyggnads-institutet bjuder SIS in till ett förmiddagsseminarium.
13 september, Stockholm >>


Remisseminarium prEN 620
Transportörer och transport-system – säkerhets- och EMC-krav för fasta transportband för lösa massor.
9 oktober, Stockholm >>
 
 
 
 
 
Nätverk för systematiskt kvalitetsledningsarbete i hälso- och sjukvården
 

En väl fungerande vård där patienten står trygg i centrum under hela vårdkedjan är ett av fundamenten i hälso- och sjukvården. Den 6 november bjuder SIS in till ett första möte i det nya nätverket.
Program och anmälan >>
 
 
 
 
 
Save the date
 

Nu kommer en ny utgåva av
ISO 22 000, livsmedelssäkerhet. Den 23 oktober ordnar vi ett seminarium i SIS lokaler på Torsplan.
 
 
 
 
 
Internationellt arbete
 
Stakeholder Workshop - Trustworthy Artificial Intelligence – building a framework with standardization
AI workshop på CEN i Bryssel
18 september, Bryssel >>

SIS kommer stå som värd för ISO/IEC JTC 1 plenarmöte 2018,
5-8 November, Stockholm.
 
 
 
 
 
Är det dags för nästa steg i karriären?
Boka höstens utbildningar
 
För mer information...
 
BOKA  
 
 
 
 
 
Nya ordföranden
 

Linnéa Ahmad Björn är ny ordförande i Mekanisk provning SIS/TK 123. 


Tore Åhlström, Vattenfall, är ny ordförande för SIS/TK 558 Effektiv energiförsörjning,


Claes Gahlin från Ålö, är sedan juni ny ordförande för SIS/TK 228 Lantbruksmaskiner.


Karin Davidsson är ny ordförande för SIS/TK 517 El- och hybridfordon. 


Göran Nordin
är ny ordförande för SIS/TK 595 Trycksårsprevention.


Klas Hermelin är ny ordförande för SIS/TK 187 Ballast.
 
 
 
 
 
Träffa SIS på:
 
 
 
 
 
 
Ta del av de svenska eurokoderna
 

Via ett unikt avtal med Boverket kan du som är verksam eller bosatt i Sverige få tillgång till det licensavtal som Boverket tecknat med SIS.
Ta del av de svenska eurokoderna kostnadsfritt >>
 
 
 
 
 
Spacer