SIS Nyhetsbrev
Dela:
 
 
 
 
November 2017
 
 
 
Se klippet med John Thorsson
 
 
"Vi tjänar pengar i partnerprojekten. Det är bra för affären." Det konstaterade John Thorsson, NCC, om ISO 44001, Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, på SIS seminarium i september.  

Se
klippet från seminariet >>
 
Ny standard kan höja kvaliteten i HVB-verksamheter
 
 
 
Standarder gör städer smartare
 
 
Den smarta staden är avgörande för den snabba urbanisering som pågår. När två tredjedelar av världens befolkning bor i städer behöver vi utveckla fler gemensamma och hållbara lösningar. Standarder är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra den snabba utvecklingen.

Läs artikeln i Magasinet S >>
 
Rätt rekrytering
 
 
Färre felrekryteringar och mindre risk för diskriminering. Nu startar den internationella revideringen av ISO-standarden för bedömningstjänster vid rekrytering. Det finns ett behov av modernisering. "Till exempel har marknaden av bedömningstjänster ökat explosionsartat", säger Anders Sjöberg, docent i psykologi och ordförande för den svenska delegationen för framtagandet av ISO 10667.

Läs mer om standardiseringsarbetet >>
 
Maskinsäkerhetsstandard revideras
 
 
Just nu pågår arbete med att revidera maskinsäkerhetsstandarden EE-ISO 13849-1. Bland annat behöver kraven på säkerhetsrelaterad mjukvara förbättras. Den 30 januari till 2 februari samlas den internationella arbetsgruppen i Sverige. ”Dagens skyddsanordningar blir allt mer intelligenta, och allt mer av säkerheten läggs in i programvaran. Då är det viktigt att kraven blir väl specificerade”, säger Anette Wester Odbratt på ABB som deltar i arbetet.

Läs mer om revideringsarbetet >>
 
Ny ordförande i plastkommittén ser möjligheter
 
 
Bionedbrytbarhet, mikropartiklar i miljön, återvinning och systemanalys - det händer mycket inom området bioplaster. "Nu finns stora chanser att få ut svenska metoder och processer internationellt, men tåget går just nu och vi behöver hoppa på", säger Stefan Almström ny ordförande i SIS Plastkommitté.

Läs intervjun med Stefan Almström >>
 
Volvo rustar för en fossilfri framtid
 
 
Utvecklingen av smarta, hållbara transportlösningar i städerna är på väg att ta ett jättesprång – inte minst tack vare den snabbt ökande graden av elektrifiering, uppkoppling och automatisering. Volvokoncernen ligger långt fram och tänker spela en avgörande roll i framtidens smarta städer.

Läs artikeln i Magasinet S >>
 
Välkommen att delta i ett hållbarhetsprojekt kopplat till skogsbruk!
 
 
Är du intresserad av bioinnovation kopplad till hållbarhet för biobaserade produkter? SIS leder ett projekt med fokus på skogsbruk och de tre grundsortimenten sågtimmer, massaved och energisortiment. Syftet är att få samma krav i början av värdekedjan som man senare kan bygga vidare på. Projektet omfattar aktiviteter kopplat till hållbarhetskriterier, livscykelanalys och kommunikation baserat på befintliga europeiska standarder. Ett antal aktörer från hela den skogliga värdekedjan har anslutit till projektet men fler behövs. Det finns möjlighet att delta på många olika nivåer – allt ifrån att ingå i en strategisk referensgrupp till att vara en av dem som utarbetar dokumenten.

Se mer information >>
 
SIS startar Standardpodden
 
 
Aktualiteter, tips om lösningar på vardagsproblem i jobbet och djupdykningar i knepiga strategiska frågeställningar. Nu startar Standardpodden, en podcast för alla som jobbar med att integrera miljö, hållbarhet och kvalitet i sin affärs- och verksamhetsutveckling. Möt SIS hållbarhetsexpert Marcus Ihre som bjuder in spännande gäster till samtal och analyser.

Lyssna på standardpodden >>
 
Samma klädstorlekar i hela Europa
 
 
SIS har varit med och tagit fram en ny europeisk standard för storleksmärkning. Genom att använda standarden – som beskriver ett nytt och mer pedagogiskt sätt att märka klädstorlekar – kan vi köpa samma storlek oavsett var i Europa vi handlar.

Läs pressmeddelandet >>
 
SIS tar över sekretariatet för Förvaringsmöbler
 
 
Sverige tar över från Danmark med en ny svensk ordförande i ISO/TC 136/WG 3 Furniture - Storage units. Tomas Ekström ska leda arbetsgruppen som tar fram standarder för förvaringsmöbler i den internationella ISO kommittéen för möbler.

SIS gratulerar Tomas till utnämningen. Sekretariatet finansieras av IKEA. SIS har sedan tidigare sekretariatet för Barnmöbler, i samarbete med IKEA.
 
Därför behövs en standard för onelinespel
 
 
Allt fler svenskar spelar spel online. Gemensamma europeiska standarder kan framför allt bidra till ett säkrare och tryggare spelande på nätet, det menar ett flertal aktörer inom branschen.

Läs mer om SIS nystartade arbete >>
 
Thomas Idermark ny vice ordförande i CEN
 
 
SIS vd Thomas Idermark har utsetts till vice president med ansvar för finance vid den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Hans förordnande löper fram till 31 december 2019.

Läs mer >>
 
Letar du bra konferenslokaler – välkommen till Torsplan!
 
 
Just nu är det 30 % rabatt på bokningar i vårt nya och fina konferenscenter på Torsplan i Stockholm. Vi har allt från små mötesrum för 14 personer i styrelsesittning till vårt största rum som rymmer 100 personer i biosittning, halvdagskonferens till längre event eller mötesveckor.

Läs mer om erbjudandet>>
 
Handledning för reviderat ledningssystem för hälso- och sjukvård
 
 
”Alla som arbetar med ledning och styrning inom vård och omsorg och samtliga professioner som har uppdrag inom vårdutveckling kan använda den här standarden.” Det säger Karl-Henrik Lundell, med dr och ordförande i SIS tekniska kommitté SIS-TK 457.

Läs om den reviderade standarden SS-EN 15224 och den nya vägledningen  >>
 
SIS tycker till om vård och omsorg för äldre
 
 
SIS har lämnat ett remissyttrande på regeringens utredning om kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, SOU 2017:21. I vårt yttrande har vi anlagt ett standardiseringsperspektiv och pekar på att förslag kring hur kvalitetens ska stärkas i äldreomsorgen återfinnes i konkreta krav i den svenska standarden för äldreomsorg och hemtjänst.

Läs remissyttrandet >>
 
Stort behov av standard för belägenhetsadresser
 
 
Nu finns det en reviderad standard för belägenhetsadresser som är ett sätt att ange geografiska platser. Det handlar om att underlätta för alla som vill ta sig till en specifik plats. ”Det finns ett stort behov av att detta fungerar, inte minst för räddningstjänst, färdtjänst, postföretag, taxibolag, bussbolag, transportföretag och budföretag för att kunna förstå och ta sig till rätt plats”, säger Ebba Löndal Åkerman ordförande i SIS/TK 466.

Läs mer om den nya standarden >>
 
Ny standard för att verifiera miljöteknikers prestanda
 
 
Nu har en ny internationell standard för verifiering av miljöteknik, Environmental Technology Verification, ETV, även fastställts som svensk standard. Äntligen kan företag verifiera produkter mot standarden.
”Det har varit saknat då många inköpare upplever svårigheter med att lita på påståenden om miljöteknikers prestanda”, säger Raul Carlsson, forskningsingenjör Swerea och ordförande i SIS tekniska kommitté.


Läs hela artikeln >>
 
Äntligen färgkoder på vakuumrör i vården
 
 
Nu finns en standard som anger färgkoder på vakuumrör vid provtagning i vården. Färgerna kan identifiera rörens olika innehåll och höjer patientsäkerheten. Men resan dit har varit krokig och lång. Grundarbetet gjordes redan för tio år sedan i en svensk standardiseringskommitté.

Läs mer om arbetet >>
 
Övergången till 9001 – Tina bloggar
 
 
De nya versionerna av ISO 9001, kvalitet, och ISO 14001, miljö, publicerades i mitten av september 2015. Alla som var certifierade fick tre år på sig att gå över till de nya utgåvorna. Fristen är snart slut och det är dags att ta steget!

Läs Tinas blogg >>
 
 
 
 
 
Save the date
 


Den 26 april 2018 är det dags för en fullspäckad SIS-dag med ordförandeträff, fullmäktigemöte och seminarium med intressanta talare som berättar om hur vårt samarbete bidrar till att utveckla svensk handel och skapar välstånd i Sverige.

Boka redan nu in den 26 april. Mer information kommer!
 
 
 
 
 
SIS seminarium på gång
 

Hur kan vi arbeta mer effektivt och träffsäkert med rekrytering och kompetensförsörjnings-processen?
Du får en introduktion till den nya utgåvan av den svenska vägledningen för kompetens-försörjningsprocesser, SS 624070.
Mer info och anmälan >>
9 november

Remisseminarium för ISO/DIS 50001 Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning
Välkommen på remisseminarium om nya standardförslaget till kravstandard för ISO/DIS 50001, Energiledningssystem.
Mer info och anmälan >>
10 november

GDPR i praktiken - nätverksmöte med Forum iFörvaltning
Välkommen till ett nätverksmöte med Forum iFörvaltning. Temat är GDPR i praktiken.
Mer info och anmälan >>
15 november

Vässa din rekrytering med ISO 10667
ISO-standarden för Bedömnings-tjänster i arbetslivet ska uppdateras. Vill du vara med och påverka innehållet eller lära dig mer om standarden och träffa experterna inom området?
Mer info och anmälan >>
16 november

Bättre, nyttigare och säkrare kosmetika!
Med erfarenheter från stora och små företag presenterar vi hur standarder kan användas för att öka produktkvaliteten på smink och ge bättre konkurrens-kraft och nöjdare kunder.
Mer info och anmälan >>
22 november

Dialog om utvecklingsmöjligheter inom IT-området
UD-HI beskriver sin syn på standardisering och hur frågorna hanteras inom Regeringskansliet.
Mer info och anmälan >>
22 november

Ledning för kvalitet inom hälso- och sjukvården - kan standarder göra verksamheten bättre?
Hur kvalitetssäkrad är din verksamhet? Ledning inom hälso- och sjukvård har många aspekter.
Mer info och anmälan >>
28 november

Workshop - Beständighet hos betong
Syftet med workshopen är att ge input inför kommande revideringar med avseende på beständighetskraven i den svenska tillämpningsstandarden.
Mer info och anmälan >>
5 december

Hållbara finanser – hur kan standardiseringen bidra?
Välkommen till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om hållbarhet inom finanssektorn.
Mer info och anmälan >>
7 december

Chain of custody - Spårbarhet i leverantörskedjan
Ett arbete med att ta fram en ny global standard gällande Chain of custody för samtliga produkter har nyligen påbörjats inom ISO.
Mer info och anmälan >>
7 december
 
 
 
 
 
Nya ordföranden i SIS tekniska kommittéer
 

Eva Iverfeldt,
Scania, har utsetts till ordförande i TK 415 Motorbränslen. Eva har befattningen Technical Manager Fuels på Scania. Det innebär att hon ansvarar för drivmedelsfrågor inom Scania R&D. Arbetet inkluderar tekniska aspekter och hållbarhetsfrågor för drivmedel. Eva har redan under många år aktivt deltagit i TK 415 och i olika arbetsgrupper inom CEN/TC 19 och CEN/TC 408, som är de europeiska kommittéer som TK 415 speglar. Hon har arbetat med materialteknikfrågor sedan 1979 i olika tekniska och ledande befattningar. 


Per Hofslagare är ny ordförande för TK 142 Konstruktionsstål. Per arbetar som utvecklingsingenjör på kvalitetsavdelningen vid SSAB Special Steels i Oxelösund.


Stefan Nilsson, Riksantikvarie-ämbetet, har utsetts till ny ordförande för TK 479, Bevarande av kulturarv. Stefan är chef på enheten Teknik och Vetenskap vid Riksantikvarieämbetet och driver Kulturarvslaboratoriet, en laborativ resurs för forskning och utveckling på kulturarvsområdet. Han har arbetat med kulturarvsfrågor på myndigheten i närmare tio år och med standardisering sedan 2014. 


Mats Larsson, Höganäs AB,  har utsetts till ny ordförande för TK 133, Pulvermetallurgi. Mats är ansvarig för processutveckling av komponenter på Höganäs AB. 


Hans Thomasson är ny ordförande för CEN/TC 313 - Centrifuges - Safety. Kommittén har för avsikt att vidga sin omfattning så att man kan arbeta med andra krav än säkerhetskrav för centrifuger, som prestandakrav och provningsmetoder kopplade till dessa.


Tobias Johansson är ny ordförande i TK 234 Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar. Han representerar VBG Group Truck Equipment AB, vilka även tidigare har innehaft ordförandeskapet. Med sin gedigna erfarenhet från standardiseringsarbete och internationellt arbete inom fordonsbranschen är SIS och TK 234 nu mycket glada över att få hälsa Tobias välkommen till kommittén!


Klas Eckerberg, landskapsarkitekt, som är kvalitetsschef och BIM-expert på konsultfirman Projektengagemang är från årskiftet ny svensk ordförande i ISO/SC 8 Construction documentation.
 
 
 
 
 
SIS Livelink har flyttat 
 
Du TK/AG-deltagare som brukar logga in till SIS Livelink för åtkomst av dokument, kommer framöver hitta all SIS/TK-dokumentation på vår nya area, SIS NTC.

Som ett led i SIS satsning på att förbättra vårt IT-stöd och utveckla vår framtida IT-arkitektur har vi flyttat allt TK/AG-material från SIS Livelink till ISO – till en miljö på ISO som SIS delvis redan använder.

Den nya miljön, som framöver kommer benämnas som SIS NTC (SIS National Technical Committee), når du på länken https://isolutions.iso.org

SIS NTC är rent visuellt lik SIS Livelink men en förbättring för dig som TK/AG-deltagare blir att du endast behöver logga in en gång för att komma åt TK-dokumenten, internationella dokument och andra ISO-system, såsom röstningsportalen, ISO/CEN:s Livelink, m.m.

Vi hoppas att du i och med detta ska uppleva att du får en bättre service från oss på SIS. 

Hör av dig till SIS projektledning för din kommitté, om du vill du veta mer eller har frågor.
 
 
 
   
 
Mest lästa artiklar:
Spacer
 
 
 
 
 
 
Följ oss på:
 
 
 
Spacer