SIS Nyhetsbrev
Dela:
 
 
 
 
Februari 2017
 
 
 
 
VÅRD & OMSORG
 
Rättspsykiatrin Skåne valde nytt kvalitetsledningssystem
 
 
Ungefär 300 medarbetare arbetar inom Rättspsykiatrin i region Skåne. För några år sedan valde verksamhetsområdet att gå över till ett särskilt kvalitetsledningssystem för vården.
"Vi ville jobba mer lika - och skapa mer struktur" >>
 
SIS arrangerar ett intressentmöte för droganalyser
 
 
Intressentmötet kommer att diskutera möjligheterna att skapa standarder för snabbtester för droganalyser med fokus på kvalitet, utförande och dokumentation.
Idag finns en uppsjö av snabbtester för påvisande av droger på marknaden >>
 
SIS tar över internationellt sekretariat inom e-hälsa
 
 
Som en naturlig del i arbetet med att Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa 2025 har SIS tagit över ansvaret för arbetsgruppen Architecture, frameworks and models inom ISO kommittén Health informatics.
Sverige får större möjlighet att påverka utvecklingen av internationella standarder inom e-hälsa >>
 
 
GEODATA
 
Utvecklad infrastruktur för användbara geodata
 
 
På SIS seminarium går vi bland annat igenom den nya nationella geodatastrategin 2016-2020. 
Välkommen till SIS Geodatastandardiseringsdag
15 mars i Stockholm >>
 
Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt
 
 
Nu kan du ladda ned geodatastandarder utan kostnad. Det är möjligt tack vare ett nytt avtal mellan Lantmäteriet och SIS.
Standarderna finns tillgängliga stegvis med början nu i februari 2017 >>
 
 
BYGG- OCH ANLÄGGNING
 
Standarder behövs i den snabba utvecklingen inom byggbranschen
 
 
Hanteringen av information om den byggda världen är under snabb utveckling. Pappersritningar ersätts i allt högre grad av digital information, som kan användas genom hela livscykeln.
Nu pågår europeisk samordning av metoder och format >>
 
SIS bidrar till byggindustrins digitalisering
 
 
SIS gör nu flera satsningar på att hjälpa företag att digitalisera innovationer. Ett exempel är samarbetet med Kontrollbolaget, som nyligen lanserat ett webbverktyg för byggindustrin.
Syftet är att uppnå miljardbesparingar i administrationsledet >>
 
 
HÅLLBARHET
 
Nytt konkret stöd för socialt ansvarstagande
 
 
En kompletterande guide till ISO 26000  för socialt ansvarstagande är på väg. Guiden ska ge stöd till alla som arbetar med olika ledningssystemstandarder, exempelvis miljöledning eller kvalitetsledning, och samtidigt vill få med mer om socialt ansvarstagande.
Arbetet leds av Sverige och ska vara färdigt i maj >>
 
 
LEDNINGSSYSTEM
 
Livsmedelssäkerhet – aktuellt ämne i ny standard
 
 
En ny version av ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, är på väg. Den nya standarden blir mer användarvänlig, med tydligare definitioner. 
Samtidigt pågår utveckling som innefattar andra aspekter av livsmedelssäkerhet i livsmedelskedjan, bland annat transport och logistik >>
 
 
MILJÖLEDNING
 
SIS startar grupp för effektivare plaståtervinning
 
 
Intresset för att effektivisera plaståtervinning, hitta miljövänligare material och att hantera plast i våra hav ökar, både i Sverige och internationellt.
Globala standarder med fokus på plast och dess miljöaspekter - Intressentmöte 14 mars >> 
 
Frågor och svar om ISO 14001:2015
 
 
Här kan du ta del av frågor och svar om förändringarna i ISO 14001:2015.
Det är den internationella arbetsgruppen som gjort tolkningarna >>
 
 
MASKINSÄKERHET, KONSTRUKTION
 
En praktisk dag om tryckbärande rörsystem
 
 
Nyfiken på att veta mer om tryckbärande rörsystem? Den 20 april är det dags för SIS Rördag 2017.
En seminariedag med fokus på att välja rätt produkt och att praktiskt använda standarder >>
 
 
ALLMÄNNA NYHETER
 
Möt Lina Orbéus, standardiseringschef på Scania
 
 
Här berättar Scanias standardiseringschef om de utmaningar företaget står inför när digitalisering suddar ut gränserna mellan patent och standard.
Resultat och människors utveckling – det är faktorer som driver Lina Orbéus i hennes arbete >>
 
Spacer
 
Kulturarvet – ett värdefullt arbete
 
 
Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. Med stöd av standarder blir det lättare att utbyta tjänster och erfarenheter, jämföra olika resultat och ange riktvärden.
Arbetet verkar för ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet >>
 
Spacer
 
Världsbäst på e-hälsa
 
 
Digital vård och omsorg har aldrig mått så bra som i dag. Med fokus på standarder arbetar eHälsomyndigheten nu mot Vision 2025, som innebär att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa.
Statliga eHälsomyndigheten har en samordnande roll i arbetet med Vision 2025 >>
 
Spacer
 
 
Spacer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du vet väl att du kan skräddarsy ditt nyhetsbrev?
 
Här gör du dina val
 
VÄLJ  
 
 
 
 
SIS Perspektivdag 2017
6 april i Stockholm
 


Säkra din plats till SIS Perspektivdag - Sveriges största mötesplats för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling.
 
 
BOKA  
 
 
 
 
SIS Fullmäktigemöte och Seminarium 27 april
 
Vällkommen till fullmäktigemöte och seminarium med tema handel och export. Vid seminariet lyssnar vi till EU- och handelsminister Ann Linde, samt Christoph Winterhalter, VD DIN som berättar om standardiseringsverksamheten i Tyskland.  
Anmäl dej här >>
 
 
 
 
Frukostseminarium – kvalitetssäkring av HVB 
 
Ett tjugotal organisationer är engagerade i standardiserings-arbetet med kvalitetssäkring av HVB som går framåt med hög effektivitet och utvecklande diskussioner, ständigt med brukaren i fokus.
28 mars i Stockholm >>
 
 
 
 
Regeringen stödjer
SIS arbete inom vård och omsorg
 
Regeringen har beslutat att bevilja medel om att fortsätta utveckla nationella standarder avseende kvalitetssäkring av verksamhet inom äldreomsorg, LSS, HVB-hem och trygghetslarm.
SIS utformar riktlinjer för kvalitetssäkring >>
 
 
 
 
Nya kompetenskrav för instrukturörer av ledarhund och assistanshundsteam
 
Intressentmöte
21 februari hos SIS
 
ANMÄLAN  
 
 
 
 
Nationella biobanksrådets första konferens om biobankning
 
SIS medverkar i konferensen och presenterar arbetet med ISO-standarden ”General requirements for Biobanks” och arbetet i kommittén Hälso- och sjukvårdsinformatik. 
Arrangemang av Nationella Biobanksrådet (NBR) >>
 
 
 
 
Nya standarder
 
 
 
 
 
Ny svensk standard för rostfri armering
 
Tekniska leveransbestämmelser för stång, coil, svetsat nät och armeringsbalk i rostfritt stål.
Beställ SS 212545:2016
på sis.se >>
 
 
 
 
Intressentmöte 7 mars – Monetarisering av miljöpåverkan
 
Välkomna till ett intressentmöte
som SIS och Energimyndigheten samarrangerar om standardisering inom monetarisering för bättre beslutsfattande.
 
 
BOKA  
 
 
 
 
Nya standarder inom luftkvalitet
 
Nu finns svensk översättning av standardreferensmetoderna.
Se vilka nya standarder som är publicerade på sis.se >>
 
 
 
 
ISO 9001 för små och medelstora företag

 

Uppdaterad handbok som följer nya ISO 9001:2015. Finns även att köpa som pdf.

 
BESTÄLL  
 
 
 
 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald
 
Den svenska standarden
SS 199000, omfattar specifikation, genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning av naturvärdesinventering.
Så här fungerar standarden >> 
Läs mer om SIS kommitté >>
 
 
 
 
Nya ordförande
 
 
 
 
 
Nätverksträff med
Forum iFörvaltning
8 mars i Stockholm
 
"Hur gör man egentligen?"
 
 
ANMÄLAN  
 
 
 
 
Intressentmöte 9 mars – 
Borrhål och brunnsborrning
 
Är du intresserad av att påverka det europeiska standardiseringsarbetet som berör energibrunnar och brunnar för vattenutvinning?
 
 
ANMÄLAN  
 
 
 
 
SIS utbildningar 2017
 
SIS erbjuder öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar
 
BOKA  
 
 
 
   
 
Mest lästa artiklar:
Spacer
 
 
 
   
 
Mest sökta standarder:
Spacer
 
 
 
 
 
 
Följ oss på:
 
 
 
Spacer