SIS Nyhetsbrev
Dela:
 
 
 
 
April 2017
 
 
 
 
Kom och lyssna på spännande föredrag av representanter från svenskt näringsliv, Utrikesdepartementet och Tysklands standardiseringsorganisation. Vilka utmaningar och möjligheter står svensk export inför och vilka politiska insatser görs? Hur kan standardisering bidra till att uppnå affärsmål och skapa hållbar lönsamhet? Vilka framväxande möjligheter och svårigheter ser svenska företag idag? Hur har tyska företag uppnått affärsnytta med standarder?
Välkomna till SIS den 27 april >>
 
 
MASKINSÄKERHET, KONSTRUKTION
 
Följ med till Outokumpus anläggning i Avesta
 
 
Outokumpu är världsledande inom de mer avancerade rostfria stålen som behövs för krävande tillämpningar.
Se film med Patrik Sundell, standardiserings-koordinator på Outokumpu >>
 
Staffan Elfving ska leda standardiseringen för robotik
 
 
– Marknaden växer snabbt inom robotik, vilket förstås är mycket bra för branschen, säger Staffan Elfving som är ny ordförande för Robotik-kommittén SIS/TK 278.
Utöver industrirobotik pågår arbete inom de framväxande områdena hälso- och servicerobotik >>
 
 
LEDNINGSSYSTEM
 
Riskhantering får ny aktualitet
 
 
Riskhantering kan handla om allt från informationssäkerhet till fysisk säkerhet.
En uppdaterad version av standarden ISO 31000 är ute på remiss under våren >>
 
Spacer
 
Så säkrar du din produktion med kontinuitetshantering
 
 
Nyckelpersoner som slutar, viktiga underleverantörer som går i konkurs eller översvämning i serverrummet. Den obehagliga listan på vad som kan störa ut en verksamhet kan göras lång.
Två av Sveriges ledande experter på kontinuitets-hantering tipsar om vägen till säkrad produktion >>
 
 
KVALITETSLEDNING
 
Ny blogg om kvalitetsledning
 
 
SIS projektledare Tina Bohlin bloggar om att inte vara orolig för förändringarna i nya utgåvan av ISO 9001.
Känns det tungt att gå över till nya ISO 9001? >>
 
 
MILJÖLEDNING
 
Plast och miljö engagerar
 
 
En ny internationell kommitté för plast- och miljöstandarder håller på att bildas inom ISO.
SIS samlar svenska experter för att vara med och påverka standarderna inom området >>
 
 
HÅLLBARHET
 
Pinfärsk standard ska komma åt mutor
 
 
Den färska standarden är i högsta grad aktuell nu när regeringen går ut med ett åtgärdspaket för att få bukt med korruption inom svensk offentlig sektor.
37 länder deltog i arbetet med standarden >>
 
 
VÅRD OCH OMSORG
 
Säkerhet för medicinsk utrustning som använder starka strålkällor – intressentmöte
 
 
Strålkällor i avancerad teknik inom medicinsk radiologi måste skyddas från stöld och obehörigt tillträde. Samtidigt får inte säkerheten kring utrustningen bli ett hinder i det dagliga användandet inom till exempel sjukvården.
Välkomna till intressentmöte på SIS 15 maj >>
 
Spacer
 
Säkrare personlyftar när kombinationer med slingor och selar reds ut
 
 
Den internationella standarden med krav och provningsmetoder för personlyftar ska nu revideras. En ny svensk arbetsgrupp ska bevaka och delta i arbetet.
Ett uppstartsmöte för den svenska arbetsgruppen är planerat till 3 maj >>
 
Spacer
 
Pågående revidering av europeisk standard för operationstextilier
 
 
Standarden för draperingstextilier, operationsrockar och specialarbetsdräkt är på väg mot remiss. En av nyheterna är att standarden delas i två delar.
SIS medverkar på R3 Symposium samt Hygienforum och berättar mer om arbetet >>
 
Spacer
 
Europeiska riktlinjer för textil som används inom vård och omsorg – nu i svensk översättning
 
 
Nu finns Textilier för vård- och omsorgsenheter tillgänglig på svenska, SIS-CEN/TS 14237:2016
Dokumentet förenklar för upphandling och kommunikation mellan involverade parter >>
 
 
BYGG- OCH ANLÄGGNING
 
Avgivning av farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter
 
 
Bygg- och anläggningsprodukter får inte avge skadliga mängder farliga ämnen till inomhusluft eller till omgivningen. .
SIS kommitté tar fram europeiska mätmetoder >>
 
Spacer
 
Nytt ISO-förslag för säker hantering av träpellets i bostäder
 
 
Många värmer upp sina bostäder med pelletspanna. Däremot saknas ofta en medvetenhet om de risker som finns om man inte förvarar och hanterar träpellets på rätt sätt.
Snart kommer en ISO-standard som tagits fram för att minimera dessa risker >>
 
 
ALLMÄNNA NYHETER
 
Chefer och utvecklare flitiga användare av äldrestandarden
 
 
Förra året lanserade SIS en kvalitetsstandard för äldreomsorg och hemtjänst. Vi har nu genomfört en användarundersökning för att se hur standarden används – från beslutsfattare och ut i verksamheterna.
Tre av fyra personer anser att standarden speglar den kvalitet som behöver bedömas i äldrevården >>
 
Spacer
 
SIS praktikanter från Jobbsprånget
 
 
It's called, The Job Leap, (Jobbsprånget), an internship programme which aims to speed up the introduction to the labour market for newcomers to Sweden with an academic degree in engineering, science, business or finance.
Hjälper nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden >>
 
Spacer
 
Debattreplik: Återvinning kräver gemensamma lösningar
 
 
Effektiv återvinning kräver gemensamma lösningar. Men standarder uppstår inte av sig själva. Branschen måste vara med.
SIS ger en debattreplik i Dagens industri >>
 
Spacer
 
Ta hjälp av SIS expertis
 
 
När standardiseringen ökar på både produkt- och tjänstesidan kan det vara svårt att veta hur standarder skapar störst nytta i just din verksamhet.
SIS projektledare kan vara till stor hjälp, säger Fredrik Fehn om SIS nya satsning på konsulttjänster >>
 
 
 
 
Du vet väl att du kan skräddarsy ditt nyhetsbrev?
 
Här gör du dina val…
 
VÄLJ  
 
 
 
 
SIS Rätt Säkerhet 2017
 


GDPR, GDPR, GDPR, molntjänster och standarder för informationssäkerhet. Dags för  konferensen SIS Rätt Säkerhet.
17 maj i Stockholm
 
 
BOKA  
 
 
 
 
SIS Rördag 2017
 

 
Nyfiken på att veta mer om tryckbärande rörsystem?
20 april i Stockholm >>
 
 
 
 
Utbildningar inom maskinsäkerhet, svets och bygg
 
 
 
 
 
Ny standard för ytbeläggningar fria från sexvärt krom
 
Elektrolytiska beläggningar av zink och zinklegeringar på järn och stål med kompletterande behandlingar fria från Cr(VI)
Beställ standarden på sis.se >>
 
 
 
 
Utbildning inom internrevision
 
 
 
 
 
Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001
 
 
 
 
 
Utbildningar inom hållbarhet
 
 
 
 
 
Arbetsmiljöledning
 
Här finns utbildningarna om övergången till nya ISO 45001 för arbetsmiljöledning.
Läs mer på sis.se >>
 
 
 
 
Äldrestandarden i korrigerad version
 
Nu har standarden Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, SS 872500:2015, kommit i en korrigerad version.
Du kan ladda ned standarden kostnadsfritt på sis.se >>
 
 
 
 
Nya standarder
 
 
 
 
 
Utbildningar inom medicinteknik
 
 
 
 
 
Låt standard bli ett effektivt arbetsverktyg
 


Välkommen till SIS frukostseminarier där vi går igenom en standards uppbyggnad, vad man bör tänka på och vilka verktyg som idag finns på marknaden för att underlätta användandet. Du möter oss i Stockholm, Göteborg och Lund.
 
 
BOKA  
 
 
 
 
Erfarenhetsutbyte kring att skapa lönsamhet med ett människocentrerat ledarskap
 
Välkommen till kostnadsfritt seminarium hos SIS i Stockholm den 30 maj.
 
 
BOKA  
 
 
 
 
Servicerobotar inom vård och omsorg – Kostnadsfritt seminarium 22 maj

 
SIS bjuder in till ett seminarium där vi möts för att diskutera robotikens framtida roll inom vård och omsorg.
 
BOKA  
 
 
 
 
StandarDays 2017
 
Utbildning om europeisk standardisering, temat denna gång är "European Standardization and quality infrastructure". 
20-21 april i Bryssel >>
 
 
 
 
Ny ordförande
 
 
 
   
 
Mest lästa artiklar:
Spacer
 
 
 
 
 
 
Följ oss på:
 
 
 
Spacer