SIS Nyhetsbrev
Dela:
 
 
 
 
Oktober 2016
 
 
 
Film om standardisering på 30 sek
 
 
 
 
BYGG- OCH ANLÄGGNING
 
 
 
Var med och påverka ny materialstandard för stål- och aluminiumprodukter
 
Erbjuder ditt företag stål- och aluminiumprodukter till byggsektorn och vill du höja din konkurrenskraft?
Intressentmöte på SIS den 11 november >>
 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
 
Nu startar arbetet med kvalitetssäkring i LSS-verksamheter
 
 
En ny standard ska säkra kvaliteten i LSS-verksamhet. LSS är en lag som ska garantera personer med omfattande funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor.
Målet med standarden är att göra det tydligare hur kvaliteten i stödet ska säkras >>
 
Spacer
 
Standarder bidrar till att uppfylla FN:s Globala utvecklingsmål
 
 
I januari 2016 skrev FN:s medlemsländer under den agenda (Agenda 2030) som ska vägleda det internationella utvecklingsarbetet fram till 2030. Agendan består av 17 Globala mål (Sustainable development goals) som bygger på de 8 Milleniemålen som varit riktlinjer de senaste 15 åren.
De nya målen gäller för alla världens länder >>
 
Spacer
 
På remiss:
Nytt standardförslag för lagerhållning och logistik för vården
 
 
När man tar sterila produkter i bruk, är det viktigt att dessa behåller sina egenskaper. Från transporten, hanteringen och lagringen fram till dess de tas i bruk.
Förslag till svensk standard på remiss t o m
16 november >>
 
 
LEDNINGSSYSTEM
 
Tips från experten om intern revision
 
 
De nya standarderna för miljö- och kvalitetsledning är här. De flesta organisationer går över till de moderniserade versionerna av ISO 14001 och ISO 9001 när det är dags för omcertifiering.
Revisionerna, både de interna och de externa, innebär en chans att vässa verksamheten >>
 
 
Fortsatt ökning av antal certifieringar
 
ISOs årliga statistik över certifieringar mot ledningssystemsstandarder visar på en fortsatt ökning med 3 %. 
Standarden för kontinuitetshantering visar på den största ökningen med 78 % >>
 
 
KVALITETSLEDNING
 
 
 
Kvalitet är ledningens ansvar
 
Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 är världens största standard. I fjol gavs den ut i en ny version, där det bland annat ställs ökade krav på de högsta cheferna.
Metodisk kvalitetsledning påverkar både effektivitet, kundnöjdhet och lönsamhet >>
 
Spacer
 
 
 
Ladda ner vägledning för införande av ISO 9001:2015
 
Ett vägledningsdokument har tagits fram för att hjälpa användare av ISO 9001 att förstå frågeställningar kopplade till övergångsperioden då både ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 existerar samtidigt.
Här kan du ladda ner dokumentet som ger vägledning för införandet av nya ISO 9001:2015 >>
 
 
 
MASKINSÄKERHET, KONSTRUKTION
 
 
 
Global standard för säkra styrsystem
 
Mer användarvänlig utformning och en förenklad metod för att bedöma prestandanivå. Det är några av nyheterna i den uppdaterade standarden för säkra styrsystem för maskiner.
Standarden för säkra styrsystem för maskiner, SS-EN ISO 13849-1:2016, täcker ett brett område >>
 
 
GEODATA
 
 
 
Inspiration till ny version av nationella metadataprofilen
 
Deltagare från SIS kommitté för Metadata för geodata, SIS/TK 489, har varit på Inspirekonferens i Barcelona. 
Konferensens tema det här året var ”INSPIRing a sustainable environment” >>
 
 
ALLMÄNNA NYHETER
 
Välkommen i hela världen – standard mot mutor
 
 
Hittills har företag och organisationer haft en rad riktlinjer och policyer som stöd i arbetet mot korruption. Nu kommer också en certifieringsbar internationell standard. 
Företag, offentlig sektor och ideella organisationer får stöd att förebygga, upptäcka och hantera mutor >>
 
Spacer
 
Matcha nyalända och jobb
 
 
Tre frågor till Kerstin Littke, konsult med lång erfarenhet av valideringsfrågor inom gymnasie- och vuxenutbildningen.
Ny svensk standard om validering av kompetenser >>
 
Spacer
 
 
Spacer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du vet väl att du kan skräddarsy ditt nyhetsbrev?
 
Här gör du dina val >>
 
VÄLJ  
 
 
 
 

Nordic Smart Cities –
få rabatt till konferensen
 
En världsledande konferens för aktörer inom smarta hållbara städer. SIS är medverkande partner i konferensen, och erbjuder 30 % rabatt på bokningen – ange kod SIS30.
2-3 november i Stockholm >>
 
 
 
 
Skapa din hållbarhetsredovisning
 
Om drygt en månad, 1 december, träder nya hållbarhetslagen i kraft. Hur förberedd är din organisation?Utbildning 23 november i Stockholm >>
 
 
 
 
Byggritningar - Ritningsnumrering
 
 
 
 
 
Rostgradsboken
 
 
 
 
 
Svensk expertmedverkan i standardiseringsarbete inom hälso- och sjukvårdsinformatik
 
Motion till riksdagen av Anna Wikström om att öka möjligheten för svenska experter att delta i standardiseringsarbetet, både nationellt och internationellt. 
Riksdagens webbplats >>
 
 
 
 
Vårdhundar – nytt europeiskt arbete
 
Nu startar ett nytt arbete som ska ta fram krav på ledar- och assistenthundsteam samt kompetenskrav för instruktörer/utbildare på området.
Vill du vara med och påverka arbetet? Anmäl ditt intresse till anette.eriksson@sis.se
 
 
 
 
Nya standarder
 
 
 
 
 
Regelverket för medicintekniska produkter
 
 
 
 
 
Ledningssystem mot mutor
 
Beställ den nya ISO-standarden för ledningssystem mot mutor som nu är publicerad. Översättning till svenska pågår.
 
 
>>  
 
 
 
 
Träffa SIS på SR Day
 
Stenkoll på standarder: Antikorruption och ISO 26000.
27 oktober i Stockholm >>
 
 
SR DAY  
 
 
 
 
Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 
 
 
 
 
Att integrera ISO 26000 i sitt ledningssystem
 
Frukostinformation
7 december om nytt arbete med en IWA för ISO 26000.
 
Anmälan  
 
 
 
 
Guide for addressing environmental issues in testing standards
 
Webinar om hur du skriver provningsstandarder och tar hänsyn till miljöfrågor.
Anmäl dig till 17 november >>
 
 
 
 
Intressentmöte: Spårbarhet i leverantörskedjan
 
Ett nytt ISO-arbete om spårbarhet i leverantörskedjan (chain of custody). Syftet är att ta fram en generisk grundstandard för alla typer av produkter och resurser eller för att fungera som grund för bransch- eller produktspecifika spårbarhetsstandarder.
8 december – föranmäl dig till  intressentmöte >>
 
 
 
 
World Quality Day
 
Årets tema är "Innovativa organisationer och hållbar framgång". 
10 november i Stockholm >>
 
 
 
 
Kostnadsfri pdf -
Dokumenterad information enligt ISO 9001:2015
 
Ladda ner dokumentet som förtydligar de nya kraven på dokumenterad information >>
 
pdf >>  
 
 
 
 
Maskinsäkerhetsdagen
 
Sveriges största forum inom maskinsäkerhet och CE-märkning.
 
16 nov i Göteborg >>
 
BOKA  
 
 
 
 
Säkra maskinstyrsystem
 
För dig som behöver veta vad generationsskiftet inom standarder för styrsystem innebär. Nästa utbildningstillfälle i Göteborg >>
 
 
 
 
Nya utbildningar inom informationssäkerhet
 
Nya, korta och intensiva utbildningar på grund- och fördjupningsnivå.
Läs mer om  SIS utbildningar >>
 
 
 
 
Bevakningstjänster på remiss
 
SIS föreslår att standarden för Bevakningstjänster - Organisation, ledning och personal,
SS 99100:2010, upphävs.
Du som är kund eller användare har möjlighet att lämna dina synpunkter.
 
Lämna dina synpunkter
 
>>  
 
 
 
 
Standarder en del av regeringens satsning på innovation
 
Regeringen vill satsa på innovation för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
Läs mer på sis.se >>
 
 
 
 
Intressentmöte om blockkedjeteknologin
 
Dra nytta av blockkedjeteknologin i din verksamhet. Den 1 november träffas representanter från bank-, finans- och försäkringsbranschen för ett diskutera gemensamma riktlinjer. Anmäl dig idag!
 
 
Boka  
 
 
 
 
Nätverksträff 2 nov:
Forum iFörvaltning
 
Om hur du tillämpar standarder för dokumenthantering, informationsförvaltning och informationssäkerhet.
 
 
Boka  
 
 
 
 
Skapa lönsamma digitala lösningar med SIS licensavtal
 
Nu erbjuder vi licensavtal till företag som genom digitalisering vill erbjuda smarta tjänster baserade på bland annat våra standarder.
 
 
>>  
 
 
 
 
Mingla med SIS i Göteborg
 
Vi presenterar vårt produktutbud av utbildningar, standarder och tjänster.
14-18 november >>
 
 
 
 
Framtidsdagen 2016
Samarbete med Veckans Affärer
 
Fokus på de viktigaste affärstrenderna,
den 30 november
 
>>  
 
 
 
 
Anti-mutor, due diligence, whistleblowing – Ny standardisering på gång
 
En ny ISO-kommittee kring organizational governance (organisatorisk styrning). Den kommer bland annat att jobba med anti-mutor, visselblåsning, due diligence, compliance och extern rapporting kring organisationsstyrning.
För mer information, kontakta ludvig.hubendick@sis.se
 
 
 
 
SIS Ordförandeträff 29 nov
 
Välkommen till höstens inspirationsdag för dig som är ordförande i en SIS kommitté.
 
 
>>  
 
 
 
 
Nya ordförande
 
 
 
   
 
Mest lästa artiklar:
Spacer
 
 
 
   
 
Mest sökta standarder:
Spacer
 
 
 
 
 
 
Följ oss på:
 
 
 
Spacer