SIS Nyhetsbrev
Dela:
 
 
 
 
December 2016
 
 
 
 
 
 
 
HÅLLBARHET
 
SIS tar fram förstudie om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation
 
 
SIS har fått förtroendet att koordinera en förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin inom ramen för programmet BioInnovation.
Intressenter involveras i diskussionen, en första workshop äger rum den 20 januari >>
 
Snart kommer standarden för hållbara inköp
 
 
En internationell standard för hållbar upphandling. Nästa år väntas den vara klar.
”En viktig vägledning för både företag, organisationer och offentliga verksamheter" >>
 
 
LEDNINGSSYSTEM
 
Standarden mot mutor är klar
 
 
I mitten av oktober publicerades ISO 37001, det internationella ledningssystem som ska underlätta arbetet mot mutor. ”Bland annat tydliggörs styrelsens ansvar”, berättar Helena Sjöholm, ordförande i den svenska arbetsgruppen.
En svensk översättning kommer efter årsskiftet >>
 
 
MILJÖLEDNING
 
FN:s klimatkommitté vill se ny standard inom finanssektorn
 
 
I spåren av Parisavtalet utreds nu om ISO ska utveckla en ny, internationell standard där finansbranschen kan bedöma sina investeringar utifrån ett klimatperspektiv.
”Här är det viktigt med svenskt deltagande”, säger Jimmy Yoler, projektledare på SIS >>
 
Spacer
 
Flera tusen gör övergången till nya ISO 14001 de närmaste åren 
 
 
Bara några hundra organisationer har certifierat sig enligt den nya ledningssystemstandarden ISO 14001, miljöledning. Den gamla versionen av ISO 14001 gäller fram till 2018, men det finns många skäl att komma igång med övergången.
Den nya standarden är mer användarvänlig för de flesta >>
 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
 
Ny utgåva av brandstandarder för vårdbäddar
 
 
För både patienters och personals säkerhet är det viktigt att ställa krav på brandhärdighet för bäddar som används inom vården.
Nu har de de svenska standarderna för vårdbäddens brandkrav kommit i nya reviderade utgåvor >>
 
Spacer
 
Uppdatera ditt medicintekniska kvalitetssystem
 
 
En ny utgåva av Kvalitetssystem för medicintekniska produkter, SS-EN ISO 13485 publicerades i mars 2016.
SIS grundkurs om den nya standarden, samt kurs om intern revision för medicintekniska verksamheter >>
 
 
BYGG
 
Hållbart byggande – fokus ändras i en av de stora samhällsfrågorna
 
 
Det har länge funnits fokus på hållbarhet inom byggandet, vilket också märks inom standardiseringsarbetet. 
Nu är inriktningen istället att bevara resurser och ha en cirkulär syn på allt >>
 
Spacer
 
”Vi behöver fler kommuner i standardiseringsarbetet”
 
 
– Vi hoppas att fler aktörer – även små och medelstora kommuner – vill engagera sig i arbetet kring smarta och hållbara städer, säger Cecilia Beskow, avdelningschef för standardiseringen på SIS.
Svenska intressenter har mycket att tillföra, även internationellt >>
 
 
MASKINSÄKERHET, KONSTRUKTION
 
Din nya kollega
 
 
Sverige ligger på femte plats i världen när det gäller robottäthet och antalet robotar väntas öka de närmaste åren.
Automatisering och robotisering möjliggör för svensk industri att fortsätta vara konkurrenskraftig globalt >>
 
Spacer
 
En praktisk dag om tryckbärande rörsystem
 
 
Nyfiken på att veta mer om tryckbärande rörsystem? Den 20 april är det dags för SIS Rördag 2017.
En seminariedag med fokus på att välja rätt produkt och att praktiskt använda standarder >>
 
Spacer
 
Nu revideras flera standarder inom kopparområdet
 
 
Koppar nyttjas för sina goda elektriska egenskaper i elektriska komponenter och i till exempel rörledningar där speciella krav ställs på korrosionsmotstånd.
Nu revideras flera standarder inom området och vi söker deltagare som vill vara med och påverka >>
 
 
ALLMÄNNA NYHETER
 
Se film om additiv tillverkning
 
 

 
Spacer
 
Så kan företag använda blockchain
 
 
Snabbare, billigare och säkrare transaktioner. Blockchain förknippas vanligen med den alternativa valutan bitcoin, men idag är det allt fler företag som hittar användningsområden för tekniken.
Nu ska tjänster kopplade till tekniken standardiseras på ett effektivt och säkert sätt >>
 
Spacer
 
Naturvärdesinventeringar kan kvalitetssäkras
 
 
Från och med i år kommer naturvärdesinventeringar kunna kvalitetssäkras genom ackreditering.
Metod för naturvärdes­inventeringar enligt svensk standard SS 199000:2014 >>
 
Spacer
 
 
Spacer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
SIS  flyttar till
nya moderna lokaler
Spacer
 
 
 
 
 
 


Nu lanserar vi vår nya tidning; Magasinet S
 
Den ersätter Standard Magazine och skickas ut till beslutsfattare på företag och myndigheter i Sverige och till dig som är deltagare eller medlem.
 
BLÄDDRA  
 
 
 
 
Att förebygga mutor enligt ISO 37001
 
Utbildning som visar hur en organisation kan genomföra åtgärder för att förhindra mutor.
23 mars i Stockholm
 
 
BOKA  
 
 
 
 
Förhandsbeställ
SS-ISO 37001 på svenska
 
Det nya ledningssystemet mot mutor. Svensk översättning färdig i januari 2017.
Här kan du förbeställa översättningen >>
 
 
 
 
Tolkningar av ISO 9001
 
SIS forum för att underlätta användandet av kvalitets-ledningsstandarden, ISO 9001. Tolkningsgruppen ger svar på din organisations frågor kring tolkning av ISO 9001:2015.
"Kan styrelsen i en organisation uteslutas från termen högsta ledningen?" >>
 
 
 
 
ISO 9001 för små och medelstora företag

 
Uppdaterad handbok som följer nya
ISO 9001:2015
 
BESTÄLL  
 
 
 
 
Utbildningar 2017 inom miljöledning och kvalitetsledning
 
SIS erbjuder öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar.
Boka din plats och läs mer >>
 
 
 
 
Utbildningar 2017 inom
hälso- och sjukvård och medicinteknik
 
SIS erbjuder öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar.
Boka din plats och läs mer >>
 
 
 
 
Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt nya ISO 13485
 
Grundläggande genomgång av standardens krav, innebörd och skillnader gentemot
ISO 9001:2015.
Utbildning 15-16 mars i Stockholm
 
 
BOKA  
 
 
 
 
Nya standarder
 
 
 
 
 
Utbildningar
inom byggområdet 2017
 
SIS erbjuder öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar.
Boka din plats och läs mer >>
 
 
 
 
Maskinsäkerhet – Utbildningar 2017
 
SIS erbjuder öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar.
Boka din plats och läs mer >>
 
 
 
 
Nya ordförande
 
 
 
 
 
Jobba på SIS
 
 
 
 
 
Utbildningar 2017
 
SIS erbjuder öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar.
 
BOKA NU  
 
 
 
 
Nya och förbättrade funktioner i e-nav 
 
Som kund på e-nav vet ni hur viktigt det är att på ett smidigt sätt få tillgång till de senaste utgåvorna av just de standarder som ni har behov av.
Här kan du läsa om nyheterna >>
 
 
   
 
Mest lästa artiklar:
Spacer
 
 
 
   
 
Mest sökta standarder:
Spacer
 
 
 
 
 
 
Följ oss på:
 
 
 
Spacer