SIS
Ny i SIS? Klicka här!
NUMMER 1, JANUARI, 2011


Lars Jonsson är ordförande i SIS arbetsgrupp och rådgivare
i miljökommunikation.

 

Nya krav för miljöbegrepp
Den globala uppvärmningen har påverkat marknadsföringen. Under de senaste åren har ord som ”klimatneutral” och ”koldioxidfri” blivit hårdvaluta. En ISO-standard förtydligar nu begreppen.
Det finns sedan tidigare en ISO-standard som reder ut vilka grundläggande krav som gäller för den som vill komma med miljöpåståenden i sin marknadsföring. Men standarden togs fram i slutet av 90-talet, innan frågan om den globala uppvärmningen hade nått ut brett till allmänheten.
   – Nu har det gått tio år och marknaden ser annorlunda ut. Det har varit lite vilda västern när det gäller hur påståenden som ”klimatneutral” används, säger Lars Jonsson, ordförande i SIS arbetsgrupp och rådgivare i miljökommunikation.
   Den moderniserade standarden, ISO 14021, är nu ute på remiss och blir klar att använda före sommaren. Standarden är precis som alla andra standarder frivillig, men den får stor betydelse även för rättsliga instanser.
   – Vi samarbetar med den internationella handelskammaren, ICC, och det gjorde vi även i den ursprungliga standarden, vilket ger ett brett genomslag. Rättsliga instanser och tillsynsmyndigheter hänvisar ofta till det som finns i standarden i sina bedömningar, säger Lars Jonsson.
   En av de tillsynsmyndigheter som redan använder den första versionen av standarden är Konsumentverket. Ett exempel är ett pågående ärende i Marknadsdomstolen. Där har Konsumentverket stämt ett bilföretag för otillbörlig marknadsföring, bland annat med hänvisning till standarden.
   – ISO-standarden är ett viktigt verktyg för oss eftersom den avspeglar vad som kan ses som god marknadsföringssed. Redan i den första versionen står det också klart att det gäller att se till produktens hela livscykel och ha ett helhetsperspektiv. Vissa begrepp kanske blir ännu tydligare i den nya standarden, säger Martin Suserud, jurist på Konsumentverket.
   Standarden innehåller förutom olika begrepp också symboler som kan användas vid källsortering.
   – Det är ingen viktig fråga i Sverige där vi redan har kommit långt, men det är viktigt i andra länder, säger Lars Jonsson.
   De olika begrepp som nu definieras har också kopplingar till andra standarder på området. För att få använda ordet ”klimatneutral” måste företaget ha gjort en livscykelanalys av produktens utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser, en så kallad carbon footprint.
   – Där hänvisar vi till en annan standard, 14067, som kommer att ge mer detaljerad information om hur det går till, säger Lars Jonsson.

/Susanne Rydell

För mer information om SIS projekt miljöledning, kontakta Anneli Rafiq, projekledare SIS, 08-555 520 52, anneli.rafiq@sis.se

Mer information om ISO 14000-serien, klicka här:
REDAKTÖR
Lovisa Krebs
tfn: 08-555 520 20
lovisa.krebs@sis.se

ANSVARIG UTGIVARE
Olle Axenborg
tfn: 08-555 520 19
olle.axenborg@sis.se
KONTAKT SIS, Swedish
Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Besök:
Sankt Paulsgatan 6
Mail: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se
Med SIS Standard News vill vi kom-municera nyttan och värdet med standarder. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss. Citera oss gärna men ange källan.
Har du kolleger som också vill få SIS Standard News via
e-post?
Be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG och E-POST till: standardnews@sis.se