SIS
SIS Standard News
 
Vad vill du standardisera?

Prenumerera   Avregistrera
NUMMER 9 • 2012
Tydligare information
om din pension
Har du svårt att förstå informationen i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten? Då är du inte ensam. Många har svårt att förstå informationen om pensioner. En ny standard ska rensa bland begreppen och se till att orden som används är enhetliga.

Standarden kan få stor betydelse för många, till exempel banker och konsumentvägledare, men framförallt för konsumenten.
 
”Molnet har fördelar ur miljö- och kostnadssynpunkt”
Den snabbt växande marknaden för molntjänster ökar behovet av standardisering. Inom ett till två år finns det internationella standarder på plats, enligt Terry Landers, Europaansvarig för Microsofts standardiseringsverksamhet.

Molntjänsterna kommer att vara attraktiva både för myndigheter och företag.
Säkra industritruckar en svensk exportvara
Industritruckar är svensk exportvara. Truckarna måste vara säkra och leva upp till lagkrav i olika regioner. Sverige leder sedan en tid arbetet med ISO-standarder för industritruckars säkerhet.

 
Industritruckar är också en viktig fråga ur arbetsmiljösynpunkt. 
NYHETSBREV FRÅN SIS
SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Standarder får världen att fungera
  RUBRIK HÄR
Namn & Nytt
Nya ordföranden i SIS kommittéer

  UTBILDNINGAR
Perspektivdagen
Årets viktigaste mötesplats för dig som arbetar med ledningssystem och hållbar verksamhetsutveckling.
Anmäl dig här

Personcertifiering Maskinsäkerhetsspecialist
17 december, Stockholm
12 mars, Jönköping


Utförande och CE-märkning
av stålkonstruktioner, 2 dagar
5 - 6 mars, Stockholm

  PUBLIKATIONER
Hållbarhetsspelet
Hjälper företag att ta sitt samhällsansvar. En aktivitet för nästa konferens?

Ny utgåva!
Materialnyckeln – jämförelser mellan metalliska material
Boken vänder sig till dig som arbetar med metalliska material inom konstruktion, verkstad och inköp.
 
Elansvar –
en fyrklöver
Ger ökad förståelse för vad
elansvar innebär.
 
 
REDAKTÖR
Lovisa Krebs
tfn: 08-555 520 20
lovisa.krebs@sis.se
ANSVARIG UTGIVARE 
Per Norstedt 
tfn: 08-555 523 23 
per.norstedt@sis.se
KONTAKT SIS, Swedish
Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Besök: Sankt Paulsgatan 6
Mail: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se
Med SIS Standard News vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut elva gånger per år. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss. Citera oss gärna men ange källan.
Har du kolleger som också vill få SIS Standard News via e-post?
Be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG och E-POST till: standardnews@sis.se