SIS
SIS Standard News
 
Gå en utbildning!

Prenumerera   Avregistrera
NUMMER 8 • 2013


Bättre arbetsmiljö - SIS leder arbetet
Nu ska ledningssystemet för arbetsmiljö, OHSAS 18001, bli global ISO-standard. Det innebär större spridning och fler användare, vilket förväntas leda till färre fall av arbetsrelaterad ohälsa. SIS och Sverige leder arbetet. 

 
Arbetsmiljöarbetet strategiskt viktigt för många organisationer.
 
 
Nya ISO 9001 börjar ta form
Världens mest använda standard för kvalitetsledning, ISO 9001, genomgår en stor revidering. Totalt deltar 115 av ISO:s medlemsländer i arbetet. Sverige deltar naturligtvis också. Och nu börjar innehållet i den nya utgåvan att ta form.

Tydligare krav på ledningens engagemang i nya ISO 9001. 
NYHETSBREV FRÅN SIS
SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Standarder får världen att fungera
  AKTUELLT
Standard Magazine ute nu
Sista numret för året har tema bygg och anläggning.

Läs nya numret här.
Nordiskt samarbete
De nordiska statsministrarna har satt en vision att bli ledande när det gäller grön tillväxt. Nu ska nordiska byggstandarder utvecklas. 
Gemensamma standarder river ner hinder mellan nordiska länder.

  UTBILDNINGAR
Workshop nya ISO 27001 och ISO 27002 – förändringarna
Vad är nytt och hur påverkas organisationens ledningssystem för informationssäkerhet?
Platser kvar till workshop i januari och februari 2014.

  PUBLIKATIONER
Bygghandlingar 90 Del 6 - Redovisning av ombyggnad
Ny utgåva med flera nya kapitel bl.a. om aktuell lagstiftning för ändringar av byggnader samt en redogörelse för antikvariska förundersökningar.
Inloggningsuppgifter till bygghandlingar90.se medföljer.
 
 
REDAKTÖR
Lovisa Krebs
tfn: 08-555 520 20
lovisa.krebs@sis.se

ANSVARIG UTGIVARE
Per Norstedt
tfn: 08-555 523 23 
per.norstedt@sis.se
KONTAKT SIS, Swedish
Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Besök: Sankt Paulsgatan 6
Mail: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se
Med SIS Standard News vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut elva gånger per år. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss. Citera oss gärna men ange källan.
Har du kolleger som också vill få SIS Standard News via e-post?
Be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG och E-POST till: standardnews@sis.se