SIS
SIS Standard News
 
En viktig kväll...!

Prenumerera   Avregistrera
NUMMER 7 • 2013
SIS på WTO Forum - Hållbar produktion ökar handel
Internationella standarder kan underlätta handel och hjälpa utvecklingsländerna att öka sin export och tillväxt. Det var slutsatsen vid en workshop som nyligen hölls på WTO i Genève och organiserades av SIS.

Så har blomsterodlare i Kenya blivit medvetna om att standardisering kan gynna deras handel.
 
Enklare jämföra Molnettjänster
Nu ska det bli enkare att förstå vilken servicenivå en molntjänst innehåller. En global standard ska tas fram som både leverantörer och kunder kan utgå ifrån vid till exempel upphandlingar.


SIS samlar svenska representanter som vill vara med och påverka arbetet.
Moderna spårvägar skapas i Europa
Europas spårvägssystem ses över och nya standarder ska tas fram. Sverige har stora möjligheter att vara med och påverka hur Europas framtida spårvägar ska se ut. SIS och Spårvagnsstäderna samlar svenska intressenter som vill vara med och påverka.

Foto: Lauri Pitkänen

 
Standarderna syftar till att minska kostnaderna och förenkla utbyggnader. 
NYHETSBREV FRÅN SIS
SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Standarder får världen att fungera
  AKTUELLT
ISO-standardisering inom djurskydd
SIS ska sammanställa ett svenskt formellt svar på ett förslag om att utveckla ISO-standarder inom området djurskydd.
Välkommen på diskussionsmöte den 5 november

Namn och Nytt
Flera kommittéer inom SIS har fått nya ordföranden, bland annat SIS styrgrupp för standardisering inom geodataområdet.
Nya ordföranden i SIS-kommitéer

  UTBILDNINGAR
Introduktion till informationssäkerhet
Du får en förståelse för vad informationssäkerhet är och varför det är viktigt för organisationer att arbeta med detta på ett strukturerat sätt. Vi går igenom hur ledningssystem för informationssäkerhet kan vara ett effektivt verktyg för ett effektivt informationssäkerhetsarbete.
Platser kvar till kurs i november, Stockholm

Informationssäkerhet - Workshop om förändringarna
i nya ISO 27001 och 27002
Workshop för dig som vill veta vilka förändringarna är i de nya utgåvorna av ledningssystem för informationssäkerhet. Vi diskuterar hur de kan påverka din verksamhet på kort och lång sikt och hur du kan förbereda dig inför kommande förändringar.
Platser kvar till kurser i november och december i Stockholm

  PUBLIKATIONER
Vägledning för projektledning - Begrepp och processer
Den här standarden kan användas av alla organisationer, inklusive offentliga och privata organisationer samt föreningar.
Standarden ger en beskrivning av god praxis inom projektledning.
 
 
REDAKTÖR
Lovisa Krebs
tfn: 08-555 520 20
lovisa.krebs@sis.se

ANSVARIG UTGIVARE

Susanne Hallberg
tfn: 08-555 520 19
susanne.hallberg@sis.se
KONTAKT SIS, Swedish
Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Besök: Sankt Paulsgatan 6
Mail: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se
Med SIS Standard News vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut elva gånger per år. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss. Citera oss gärna men ange källan.
Har du kolleger som också vill få SIS Standard News via e-post?
Be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG och E-POST till: standardnews@sis.se