SIS
SIS Standard News
 
Rätt säkerhet, se filmen!

Prenumerera   Avregistrera
NUMMER 5 • 2013
Ny standard för systematisk hantering av tillgångar
Fabriker, kraftverk och många andra anläggningar har lång livslängd. Det krävs systematisk planering och förvaltning för att uppnå maximalt värdeskapande. En ny internationell ISO-standard för Asset management blir klar i höst.
Standarden riktar sig både till privat och offentlig verksamhet.
 
Bättre spillskydd inom industrin
Nu startar arbetet med att ta fram en nationell standard för systematiskt spillskydd. Det handlar om att minimera risker för människor och miljö vid oljespill och kemikaliespill som inträffar vid vanlig drift och vid olyckor.

Företag som använder olja och kemikalier behöver ha en god beredskap för att hantera spill i sin dagliga verksamhet.
Tryggad verksamhet med
ny vägledning
Den internationella standarden för kontinuitetshantering ska få en vägledning på svenska. Arbetet är
i full gång och fler deltagare är välkomna att påverka arbetet. 

 
Kontinuitetshantering handlar om att hitta sina svaga punkter och att ha en plan för hur man ska kunna fortsätta sin verksamhet utan avbrott. 
NYHETSBREV FRÅN SIS
SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Standarder får världen att fungera
Twitter Facebook Google Blogger LinkedIn
  AKTUELLT
Nominera Hållbart Evenemang
i Almedalen!
För tredje året i rad delar SIS ut priset Hållbart evenemang till en arrangör i Almedalen. Välkommen att nominera!
Läs mer om SIS pris
och hur du nominerar

  UTBILDNINGAR
Projektledning – från grund
till fördjupning
Läs mer om våra utbildningar inom projektledning och ledarskap.

Kvalitetssäkra din kompetens med personcertifiering
Personcertifiering är ett utmärkt sätt att synliggöra din kompetens.

Bli expert med SIS Informationssäkerhetsakademi
Från grundläggande utbildningar upp till expertnivå.

  PUBLIKATIONER
Vinn eller försvinn - En guide för uthållig kvalitetsutveckling
Läs mer och köp boken här.

Ny utgåva – Bygghandlingar 90-6 Redovisning av ombyggnad
Denna revicerade utgåva är en anpassning till utvecklingen inom området sedan den förra utgåvan från 1991.

Märkning av medicintekniska produkter - symboler på praktiskt USB-minne
Symboler för märkning på USB-minne
 
 
REDAKTÖR
Lovisa Krebs
tfn: 08-555 520 20
lovisa.krebs@sis.se

ANSVARIG UTGIVARE 
Susanne Hallberg 
tfn: 08-555 520 19
susanne.hallberg@sis.se
KONTAKT SIS, Swedish
Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Besök: Sankt Paulsgatan 6
Mail: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se
Med SIS Standard News vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut elva gånger per år. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss. Citera oss gärna men ange källan.
Har du kolleger som också vill få SIS Standard News via e-post?
Be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG och E-POST till: standardnews@sis.se