SIS
SIS Standard News
 
Hör Leif GW Persson 17 april!

Prenumerera   Avregistrera
NUMMER 3 • 2013
Ny standard skyddar
biologisk mångfald 
Nu finns ett färdigt förslag till svensk standard för naturvärdesinventering.
En standard bidrar till enkelhet för beställarna och kvalitetssäkring av resultaten. Förslaget är nu ute på remiss.
 
Lättare för kommuner att
jobba hållbart
En ny svensk standard kommer att bli till hjälp för kommuner, landsting och regioner att införa ett ledningssystem för hållbar utveckling. Förslaget är just nu ute på remiss.


Behovet ökar bland kommuner, landsting och regioner att enas kring en gemensam modell och arbetsmetod för hållbar utveckling.
Nu ska
trygghetslarm
bli säkrare
SIS ska utveckla standarder för digitala IP-protokoll som ska ersätta de analoga protokoll och enheter som används idag. Resultatet blir att olika system kan användas tillsammans på ett säkrare sätt och det underlättar kommuners upphandling.

 
Nu samlar SIS branschen för att enas om en standard för hur trygghetslarmen ska kommunicera mellan enheten i hemmet och larmcentralen. 
NYHETSBREV FRÅN SIS
SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Standarder får världen att fungera
Share: Twitter Facebook Google Blogger LinkedIn
  AKTUELLT
Rätt Säkerhet 21 maj
Årets stora mötesplats för informationssäkerhetsbranschen

En global standard för kundkontaktcenter
ska tas fram
Välkommen på frukostseminarium
på SIS den 26 april


Hållbar IT - ny svensk vägledning på remiss
Välkommen på seminarium den
22 april i Stockholm och den
6 maj i Göteborg. 
s
  UTBILDNINGAR
Ny fortsättningskurs - Ledningssystem för kvalitet
i hälso- och sjukvården
Nya krav på vårdgivaren
 
Hög tid att boka
vårens utbildningar!
Här hittar du alla våra utbildningar

Nyhet!
Utbildning i projektledning
4 utbildningar i projektledning -
från grund till fördjupning
  PUBLIKATIONER
Nyhet! Vägledning för att uppfylla material- och produktkrav enligt PED
Handbok för dig som arbetar med konstruktion, tillverkning eller kontroll av tryckbärande anordningar


Riskhantering för informationssäkerhet
Standarden stödjer ett lyckat införande av informationssäkerhet
 
Nya paket
Krav på armeringsstål
Betongkonstruktioner
ISO 26000 och systematisk egendeklaration
Hållbarhet vid evenemang
 
 
REDAKTÖR
Lovisa Krebs
tfn: 08-555 520 20
lovisa.krebs@sis.se

ANSVARIG UTGIVARE 
Susanne Hallberg 
tfn: 08-555 520 19
susanne.hallberg@sis.se
KONTAKT SIS, Swedish
Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Besök: Sankt Paulsgatan 6
Mail: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se
Med SIS Standard News vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut tio gånger per år. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss. Citera oss gärna men ange källan.
Har du kolleger som också vill få SIS Standard News via e-post?
Be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG och E-POST till: standardnews@sis.se