SIS
SIS Standard News
 
Perspektivdagen 2012

Prenumerera   Avregistrera
NUMMER 2 • 2012
Bättre ledning och samverkan vid kriser med ny ISO-standard
När en katastrof av något slag inträffar behövs ledning och samverkan mellan många olika samhällsfunktioner. Nu finns en ny internationell standard som ska underlätta vid kriser och stora incidenter. SIS har lett den internationella gruppen inom ISO.
Samordnade insatser nödvändiga vid en kris
 
Säkrare livsmedel med ny transportstandard
Kylvaror, exempelvis livsmedel, transporteras ofta långa sträckor. En ny standard ska bidra till att göra kyltransporterna effektivare.

Standarden ska gälla både väg- och järnvägstransporter
Enhetligt färg-system på provrörskorkar
Nu finns en svensk standard som minskar risken för förväxling av provrör. SIS har tagit fram en standard för färgkodning av provrörens korkar.
 
Färgkoden visar vilken tillsats vakuumröret har 
NYHETSBREV FRÅN SIS
SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Standarder får världen att fungera
  AKTUELLT
Hårdare krav på
klimatneutrala produkter
En ny ISO-standard förtydligar begreppen. SIS har deltagit i det internationella arbetet.
Klimatbegrepp får tydligare definitioner

Namn & Nytt
Nya ordföranden i SIS-projekt hittar du här
  UTBILDNINGAR
Standardisering, en fördjupningskurs
För dig som är ordförande och vill fördjupa dina kunskaper

Har du koll på de nya kraven?
Ledningssystem för kvalitet inom vård och omsorg 

Kostnadsfria frukostseminarier
Prata standarder och e-nav med oss över en frukost.
  PUBLIKATIONER
Elinstallation –
112 frågor
och svar
Utökade krav på användning av jordfelsbrytare

Bli personcertifierad miljörevisor
Certifiering blir en bekräftelse på din kompetens

NY BOK! Byggnadsprojek-tering
Allt du behöver vid ritbordet finns samlat i denna "byggbibel" 
 
 
REDAKTÖR
Lovisa Krebs
tfn: 08-555 520 20
lovisa.krebs@sis.se
ANSVARIG UTGIVARE
Olle Axenborg
tfn: 08-555 520 19
olle.axenborg@sis.se
KONTAKT SIS, Swedish
Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Besök: Sankt Paulsgatan 6
Mail: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se
Med SIS Standard News vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut elva gånger per år. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss. Citera oss gärna men ange källan.
Har du kolleger som också vill få SIS Standard News via e-post?
Be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG och E-POST till: standardnews@sis.se