SIS
SIS Standard News
 
Perspektivdagen 2013

Prenumerera   Avregistrera
NUMMER 1 • 2013
Smarta kopplingar underlättar transport av farligt gods
Säkrare och enklare transporter av farligt gods. Det är målet för de företag, myndigheter och organisationer som är med och tar fram nya standarder. Samtidigt finns det mycket pengar att spara på gemensamma lösningar. Just nu pågår arbete med nya standarder både på svensk och europeisk nivå.

Svenska företag vill göra sina röster hörda.
 
Nya krav för stöldskydd
Nu ses standarderna för stöldskydd över och SIS leder arbetet på Europanivå. Många har intresse av att det finns standarder som underlättar kommunikationen mellan tillverkare, inköpare och brukare. 

För svensk del är det viktigt att driva och påverka utvecklingen, enligt Håkan Hedlund, ordförande i SIS kommitté.
Så kan förpackningar
bli miljösmarta 
Nu finns nya globala standarder om förpackningars miljöpåverkan. Redan vid utformningen av en ny förpackning ska miljöaspekterna tas med, till exempel hur förpackningar bäst kan återanvändas eller återvinnas och bli till ny energi.

 
Standarderna riktar sig till alla företag som förpackar sina varor, till exempel inom dagligvaruhandeln och elektronikbranschen. 
NYHETSBREV FRÅN SIS
SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Standarder får världen att fungera
Tipsa en vän om detta nyhetsbrev!
Share: Twitter Facebook Google Blogger LinkedIn
  AKTUELLT
Kommentera standardförslag,
ny tjänst på sis.se
Nu kan du kommentera standardförslag direkt på sis.se. Tjänsten är ett sätt att öka svenska intressenters kännedom om och påverkan på, aktuella standardförslag.
Så här gör du för att registrera och kommentera standardförslag.

  UTBILDNINGAR
CE-märkning och personcertifiering
för maskinsäkerhets-specialister
Se datum, ort och anmälan

Vill du engagera dina medarbetare
i hållbarhetsarbetet?
Här får du tips från Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen.


Har du kompetensen som krävs för att hänga med?
SIS utbildningskatalog 2013

Kostnadsfria frukostseminarier
om standarder
Se datum, ort och anmälan

Diplomeringsprogram: Hållbarhetsansvarig -
ISO 26000
Genom SIS diplomeringsprogram får du ett kvitto på din kompetens.
Kursinformation och datum
 
 
REDAKTÖR
Lovisa Krebs
tfn: 08-555 520 20
lovisa.krebs@sis.se

ANSVARIG UTGIVARE 
Per Norstedt 
tfn: 08-555 523 23 
per.norstedt@sis.se
KONTAKT SIS, Swedish
Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Besök: Sankt Paulsgatan 6
Mail: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se
Med SIS Standard News vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut elva gånger per år. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss. Citera oss gärna men ange källan.
Har du kolleger som också vill få SIS Standard News via e-post?
Be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG och E-POST till: standardnews@sis.se