SIS
SIS Standard News
 
Personcertifiering

Prenumerera   Avregistrera
NUMMER 1 • 2012
Standarder inom korrosion sparar stora pengar åt industrin
Korrosion av metaller kostar både näringsliv och samhälle flera miljarder kronor varje år. Den kostnaden kan minskas genom att utnyttja befintlig kunskap om korrosionsskydd och genom att använda internationella standarder.
SIS har startat en arbetsgrupp för högtemperaturkorrosion.
 
Nya riktlinjer för personalområdet
Ett nytt arbete för att ta fram ISO-standarder för Human Resource Management har påbörjats. Standarderna ska underlätta arbetet med att anställa, organisera och behålla kompetent personal.  

SIS samlar svenska företag och organisationer som vill påverka.
Ny version av standarden för
it-tjänster
Det blir allt vanligare att följa standarder vid köp av it-tjänster för att se till att organisationen får sina krav uppfyllda vid köpet.


 
Ny version av ledningssystem för it-tjänster, ISO 20000-serien, håller på att bli klar. 
NYHETSBREV FRÅN SIS
SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Standarder får världen att fungera
  AKTUELLT
Ny standard för revision av ledningssystem
Standarden hjälper dig som genomför interna och externa revisioner av olika ledningssystem.

Så kan du validera kompetenser
Inbjudan möte om validering
av kompetenser

Namn & Nytt
Ny ordförande i styrgruppen för Smörjmedel och flytande bränsle
  UTBILDNINGAR
Intern revision av ledningssystem för till exempel kvalitet eller miljö
Grundkurs, Stockholm 6-7 mars
Fortsättning, Stockholm 1 feb

Premiär! Diplomeringsprogram för areamätare
Areamätning av bostäder, se vårens utbildningstillfällen

  PUBLIKATIONER
Ny bok! Föreskrifter inom medicinteknik
Regler som gäller för produktion av medicintekniska produkter

112 frågor och svar
om elinstallation
Aktuella och vanliga frågor
om elinstallation

Certifiering: Miljörevisor
Certifiering blir en bekräftelse på din kompetens
 
 
REDAKTÖR
Lovisa Krebs
tfn: 08-555 520 20
lovisa.krebs@sis.se
ANSVARIG UTGIVARE
Olle Axenborg
tfn: 08-555 520 19
olle.axenborg@sis.se
KONTAKT SIS, Swedish
Standards Institute
118 80 Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
Besök: Sankt Paulsgatan 6
Mail: standardnews@sis.se
Hemsida: www.sis.se
Med SIS Standard News vill vi kommunicera nyttan och värdet med standarder. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut elva gånger per år. Har du synpunkter på innehållet eller formen så är du självklart välkommen att kontakta oss. Citera oss gärna men ange källan.
Har du kolleger som också vill få SIS Standard News via e-post?
Be dem skicka sitt NAMN, FÖRETAG och E-POST till: standardnews@sis.se